Poczta dla pracowników

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Międzynarodowy Certyfikat Kontroli Jakości dla Laboratorium Covid UCK WUM

Międzynarodowy Certyfikat Kontroli Jakości dla Laboratorium Covid UCK WUM

Z dumą informujemy, że Laboratorium Covid UCK WUM jest jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce, mogących poszczycić się międzynarodowym certyfikatem jakości EQAS-Instand: „Extra External Quality Assessment of Virus Genome Detection–SARS-CoV”. Zdobyliśmy certyfikat już w pierwszym sprawdzianie kontroli jakości dla laboratoriów europejskich zorganizowanym przez INSTAND, Niemcy. Otrzymany certyfikat potwierdza, że Laboratorium Covid UCK WUM spełnia najwyższe standardy jakości uznane na całym świecie. Równocześnie otrzymaliśmy potwierdzenie poprawności wszystkich procedur oraz poprawności uzyskiwanych wyników przez Państwowy Zakład Higieny.