23 listopada 2021 r. Minister Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej po wcześniej odbytym audycie i na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej przyznał  Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Certyfikat akredytacyjny.

Jest to potwierdzenie wysokiego  standardu opieki nad pacjentami  oraz wysokich kwalifikacji zatrudnionych osób. Dowód na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu odbywa się na najwyższym poziomie z dochowaniem zasad koniecznej staranności a opieka jest skuteczna, bezpieczna i empatyczna. Tym samym DSK UCK WUM staje się jednostką wyróżnioną w stosunku do innych szpitali o tym samym profilu.

Akredytacja dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego została przyznana na podstawie audytu Rady Akredytacyjnej, któremu szpital poddał się dobrowolnie i dotyczył wielu poziomów działalności. Ocenie podlegały m.in.: ciągłość opieki nad pacjentem, działania diagnostyczne i terapeutyczne, zabiegi i opieka pooperacyjna, diagnostyka, laboratorium i farmakoterapia oraz bezpieczeństwo pacjenta. Analizowane było także wdrażanie procedur higienicznych, szkolenia pracowników, monitorowanie poprawy jakości w tym zakresie. Audyt dotyczył także standardów dietetycznych obowiązujących w szpitalu.

Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest na trzy lata. To oznacza, że Minister Zdrowia oraz Rada Akredytacyjna zawierzają szpitalowi, że jego funkcjonowanie  w okresie ważności certyfikatu będzie nie gorsze niż w trakcie oceny. Na okres obowiązywania certyfikatu przyznawane jest prawo posługiwania się logo certyfikacji oraz możliwość umieszczenia go w indeksie górnym  nazwy szpitala.

Jesteśmy dumni z tego sukcesu, który potwierdza jak ważne jest dla nas świadczenie usług zdrowotnych na najwyższym poziomie.