PRZYJĘCIE PLANOWE DO SZPITALA

Pacjent dorosły

Pacjent dziecko z rodzicem/opiekunem