KLINIKA NEUROCHIRURGII I TRAUMATOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO

Icon

Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 97 11
e-mail: neurochirurgia.dsk[at]uckwum.pl