KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

Icon

Oddział Kliniczny
Parter, Odc. C, wejście od holu głównego przez Zakład Radiologii

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
specjalista chorób dzieci, chorób zakaźnych, medycyny podróży

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Anna Piwowarczyk
specjalista chorób dzieci

Kadra lekarska

dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała specjalista chorób dzieci
lek. Dominika Rykowska specjalista chorób dzieci
dr n. med. Monika Wanke-Rytt specjalista chorób dzieci
lek. Anna Własienko specjalista chorób dzieci
lek. Michał Wronowski specjalista chorób dzieci
dr n. med. Anna Piwowarczyk specjalista chorób dzieci
 lek. Ewa Zalewska specjalista chorób dzieci

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Izabela Kornelak specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Zespół pielęgniarski:
mgr Sylwia Bartosiak starsza pielęgniarka
mgr Katarzyna Czeszkiewicz starsza pielęgniarka
mgr Aleksandra Lament starsza pielęgniarka
Anna Marczak starsza pielęgniarka
mgr Anna Michalska pielęgniarka
mgr Anna Okrasa starsza pielęgniarka
Halina Oziębło starsza pielęgniarka
Agnieszka Rutowicz starsza pielęgniarka

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 92 31
e-mail: obserwacyjny.dsk[at]uckwum.pl