ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZWOJOWEGO

Icon

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Piętro II, Blok 2H i 2G

Struktura Zakładu

Wykaz badań laboratoryjnych

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego

Skład Zespołu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. med. Urszula Demkow
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, immunolog, diagnosta laboratoryjny
e-mail: urszula.demkow[at]uckwum.pl
tel. 22 317 95 11
2G.036

Zastępca Kierownika Zakładu

dr n. med. Marzena Modzelewska
diagnosta laboratoryjny, specjalista z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
tel. 22 317 96 30
e-mail: marzena.modzelewska[at]uckwum.pl
2G.038

Kierownik Działu Genetyki Medycznej UCML

dr n. med. Dorota Czapczak
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
tel. 22 317 94 78
e-mail: dorota.czapczak[at]uckwum.pl
2H.002

Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej i Banku krwi

mgr Małgorzata Skrzypczak-Pamięta
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 22 317 95 12
e-mail: malgorzata.skrzypczak-pamieta[at]uckwum.pl
2H.011

Kierownik ds. Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych

mgr Barbara Gałązka
diagnosta laboratoryjny, specjalizacja z zakresu analityki klinicznej
tel. 22 317 94 95
e-mail: barbara.galazka[at]spdsk.edu.pl
piętro II, odc. H, pok. 011

Sekretariat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Monika Dybus-Mostowska
sekretarka medyczna
tel. 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk[at]uckwum.pl
2G.037

Skontaktuj się z nami

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej – UCML
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Zakładu (2G.037)
Monika Dybus-Mostowska – sekretarka medyczna
tel./fax 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk[at]uckwum.pl