ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZWOJOWEGO – STRUKTURA ZAKŁADU

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego mieści się w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w Bloku 2H i 2G.

Zakład pełni rolę laboratorium diagnostycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK) – numer identyfikacyjny w Ewidencji Laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – 1513. W strukturze ZDL wyodrębniono Działy diagnostyczne obejmujące poszczególne Pracownie specjalistyczne:

Dział Diagnostyki Ogólnej – 2H,
tel. dyżurny 786 297 956

Dział Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych – 2H