19 sierpnia b.r. zespół dr hab. Pawła Łęgosza z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, którą kieruje prof. Paweł Małdyk przeprowadził we współpracy z polską firmą MedApp  kolejną operację ze wsparciem technologii VR zakończoną sukcesem.

Pierwsza tego typu operacja, polegająca na wykorzystaniu okularów rozszerzonej rzeczywistości podczas wszczepiania implantu panewkowego typu „custom made”miała miejsce w Klinice w 2019 roku. Została przeprowadzona w  ramach rozpoczętego w 2018 roku projektu operacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (HoloLens Microsoft). Połączenie obu tych technologii było światową premierą i zostało nagrodzone „Złotym Skalpelem 2019”.

W sierpniu tego roku pacjentem był 40 letni mężczyzna ze świeżo rozpoznanym rakiem jasnokomórkowym. Ten typ nowotworu daje przerzuty do kości, które są bardzo bogato unaczynione.  Do niedawna próby leczenia złamań patologicznych na tle przerzutów kończyły się ciężkimi powikłaniami krwotocznymi, często zgonem chorego.

Dzięki zastosowaniu technologii VR, która okazała się niezbędnym narzędziem do wizualizacji i planowania przebiegu operacji oraz zaangażowaniu kilkunastu osób – lekarzy, inżynierów, pielęgniarek, zabieg przebiegł pomyślnie i zakończył się sukcesem. Wykorzystanie technologii VR w znacznym stopniu przyczyniło się do skrócenia czasu operacji przerzutu do kości udowej oraz ograniczenia utraty krwi w okresie okołooperacyjnym. Pacjent w 5 dobie opuścił szpital, chodząc przy pomocy 2 kul ortopedycznych. Został skierowany na  dalsze leczenie chemioterapeutyczne.

We współpracy z firmą MedApp, na podstawie badania angioCT, powstała wizualizacja unaczynienia guza przerzutowego do kości. W trakcie przygotowywania zapisu do okularów VR, pacjent został poddany skutecznej embolizacji tętnicy przez zespół radiologów: dr Krzysztofa Korzeniowskiego i dr Krzysztofa Lamparskiego z II Zakładu Radiologii UCK WUM. Sama zaś operacja resekcji guza i wszczepiana endoprotezy poresekcyjnej została przeprowadzona w składzie: dr hab. Paweł Łęgosz (operator), prof. P. Małdyk, Prof. M. Kosieradzki i dr. M. Gołębiewski. Nad przebiegiem znieczulenia czuwał zespół pod kierunkiem dr M. Janiaka z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poza rutynowymi parametrami, oceniana była tromboelastometria (monitorowanie dynamiki narastania, jakości i lizy skrzepu krwi pełnej). To wspólny projekt badawczy obu klinik. Nad sprawnym przebiegiem strony związanej z okularami VR czuwali: dr hab. inż. Andrzej Skalski. Maciej Stanuch; wsparcie techniczne na sali operacyjnej zapewnili: Jakub Kasprzak, Maciej Wowra.