Cały Zespół oraz Dyrekcja UCK WUM składa najszczersze kondolencje pani prof. Annie Kosterze-Pruszczyk i pani Marzenie Kosterze-Ostrowskiej, z powodu śmierci Matki. Przyjmujemy tę wiadomość z ubolewaniem i prosimy o przyjęcie wyrazów współczucia, wsparcia i otuchy.