Pierwsze międzynarodowe warsztaty diagnostyki raka płuca

W dniach 14-15 maja w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty diagnostyki raka płuca (1st Warsaw International Workshop on Lung Cancer Diagnostics, WAWWLC).

W warsztatach uczestniczyli lekarze z 7 europejskich krajów: Austrii, Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Serbii. Organizatorem warsztatów był zespół lekarski Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii kierowanej przez prof. Rafała Krenke. Współorganizatorem było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM oraz Stowarzyszenie „Zdrowe Płuca”.
Zadaniem warsztatów było zapoznanie lekarzy z najnowszymi metodami endoskopowej diagnostyki raka płuca. Zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się w Ośrodku Pneumonologii Interwencyjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii z bezpośrednią transmisją do sali wykładowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM.
Podczas warsztatów, lekarze WUM (dr Piotr Korczyński, dr hab. Marta Dąbrowska, dr hab. Katarzyna Górska, prof. Rafał Krenke, wspólnie z zaproszonymi kolegami z innych ośrodków (prof. Ales Rozman, Golnik, Słowenia, prof. Artur Szlubowski, Kraków Polska, dr hab. Jarosław Pieróg, Szczecin, Polska) przeprowadzili cztery złożone zabiegi endoskopowe z wykorzystanie m.in. sztywnych bronchoskopów wentylacyjnych, wideobronchoskopów, sztywnych i półsztywnych torakoskopów, wentylacji HFJV, endobronchosonografii, ultrasonografii wewnątrzprzełykowej, minisondy USG,  kriobiopsji i innych technik.
W części wykładowej uczestniczyli także inni uznani eksperci z Polski i zagranicy, wśród nich prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Tadeusz M. Orłowski, dr hab. Jolanta Kunikowska, prof. Ales Ryska, prof. Witold Rzyman, dr hab. Tadeusz Przybyłowski, dr P. Badurak, dr M. Knetki-Wróblewska. Wiele czasu poświęcono na wymianę poglądów oraz dyskusję nad wypracowaniem jak najbardziej skutecznych i bezpiecznych technik diagnostyki endoskopowej raka płuca. Oraz jego powikłań, m.in. nowotworowego wysięku w opłucnej. Uczestnicy wykładów z ogromnym uznaniem wypowiadali się na temat najwyższej jakości zabiegów oraz wyjątkowej wartości edukacyjnej warsztatów.