Specjaliści z Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM wszczepili 73 -letniemu pacjentowi z niewydolnością serca pozanaczyniowy kardiowerter-defibrylator (EV-ICD). To innowacyjne rozwiązanie pozwala na wprowadzenie urządzenia z pominięciem żył i serca, co minimalizuje ryzyko powikłań. Kardiowerter-defibrylator (ICD) służy do wykrywania i przerywania zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca. Nowa metoda umożliwia położenie elektrody blisko serca, co pozwala na zastosowania tzw. stymulacji antytachyarytmicznej – lepiej tolerowanej przez pacjentów niż wyładowanie wysokoenergetyczne.

To pierwsze takie wszczepienie w UCK WUM i drugie w Polsce. Procedurę przeprowadził 15 listopada br. zespół operatorów z Kliniki Kardiologii UCK WUM w składzie: dr Marcin Michalak i dr Łukasz Januszkiewicz wraz z zespołem pielęgniarskim: mgr Dorotą Świątek, mgr Elżbietą Świętoń i mgr Oleksandrą Solohub i elektroradiologiem mgr Katarzyną Zawiłą. Zabieg odbył się przy wsparciu kardiochirururgicznym prof. Mariusza Kuśmierczyka z Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii. Pacjenta znieczulał dr Maciej Michałowski z zespołem.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/kolejne-nowatorskie-wszczepienie-w-uck-wum

Fot.: WUM