29 kwietnia br. w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii UCK WUM wszczepiono najnowszej generacji pętlowy rejestrator arytmii BioMonitor IIIm firmy BIOTRONIK. Zabieg wykonał dr Piotr Wieniawski. Urządzenie zostało implantowane u 14-letniego chłopca z genetycznie uwarunkowaną chorobą serca i utratami przytomności o niejasnej etiologii. Jest to pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia takiego rejestratora dziecku.

BioMonitor IIIm dysponuje największą obecnie dostępną pamięcią, wynoszącą 96 minut, w której gromadzone są zapisy wewnątrzsercowe. Wydłużone zapisy EKG (IEGM), pozwalają na dokładniejszą analizę wykrytych nieprawidłowości i podjęcie odpowiednich decyzji terapeutycznych.

Dzięki temu rejestratorowi arytmii możliwe będzie zdalne monitorowanie chłopca  za pomocą systemu HomeMonitoring z codzienną automatyczną transmisją danych. Funkcja ta daje możliwość przesyłania do 6 zapisów IEGM (EKG) na dobę. Warto wspomnieć, że BioMonitor IIIm wyposażony jest w baterię o ponad 5-letniej żywotności, co pozwala na długofalową opiekę nad pacjentem, a dodatkowe funkcje, takie jak HomeMonitoring nie wpływają na żywotność urządzenia.

Mechanizm pozwala rejestrować rytm serca pacjenta i wykrywać subkliniczne, nieodczuwalne dla pacjenta arytmie przedsionkowe, które nie rozpoznane w porę, mogą w prowadzić do licznych powikłań, w tym pogłębiania się niewydolności serca, zatorów, udaru mózgu czy nawet śmierci.

Z klinicznego punktu widzenia bardzo istotny jest nowy algorytm RhythmCheck, który zwiększa skuteczność wykrywania arytmii przedsionkowych, redukując jednocześnie o 72%  liczbę wyników fałszywie dodatnich. Sygnał wewnątrzsercowy rejestrowany przez urządzenie jest niemal pozbawiony zakłóceń, a doskonale widoczne załamki P i zespoły QRS, czyli sygnały pochodzące z przedsionków i komór, dają możliwość precyzyjnego rozpoznania zapisanych zdarzeń.

Rejestrator ten może również służyć do monitorowania pacjentów po zabiegach ablacji.

W zabiegu wykonanym w Klinice kierowanej przez prof. Bożenę Werner uczestniczyli oprócz dr. Piotra Wieniawskiego: proktor – prof. Marcin Grabowski, anestezjolog dr Małgorzata Arukiewicz-Piwowar, anestetyczka Małgorzata Sewerynik, pielęgniarka operacyjna Zofia Ryszkowska-Wójcik.

Wszczepienie rejestratora to pokłosie współpracy w dziedzinie elektroterapii z prof. Marcinem Grabowskim z I Katedry i Kliniki Kardiologii, który w marcu br. wraz dr. Marcinem Michalakiem przeprowadzili pierwszy taki zabieg w Polsce u dorosłego pacjenta.