I KLINIKA KARDIOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny
Kardiologii Ogólnej
Blok D, Piętro I

Icon

Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Blok D, Piętro I

Icon

Oddział Kliniczny Kardiologii
Inwazyjnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Icon

Oddział Kliniczny
Elektrokardiologii

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Inne
pracownie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca Kierownika

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog

Kadra lekarska

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, farmakolog kliniczny, hipertensjolog
dr hab. med. Paweł Balsam specjalista chorób wewnętrznych
dr hab. med. Renata Główczyńska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Zenon Huczek specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka kardiolog
dr hab. med. Janusz Kochman specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Agnieszka Kołodzińska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Edward Koźluk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Tomasz Mazurek specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Filip Szymański
dr med. Monika Budnik kardiolog
dr med. J. Kochanowski specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Łukasz Kołtowski kardiolog
dr med. Piotr Lodziński specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Michał Marchel specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Marcin Michalak kardiolog
dr med. Piotr Scisło specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Przemysław Stolarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Anna Fojt
dr med. Arkadiusz Pietrasik specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Adam Rdzanek specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. Andrzej Cacko specjalista chorób wewnętrznych
lek. Grzegorz Karpiński specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Robert Kowalik specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Ewa Pędzich-Placha kardiolog
dr med. Marta Starczewska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Violetta Stępień-Adamczewska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Eulalia Welk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Joanna Wilczyńska-Burlikowska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. Andrzej Zieliński specjalista chorób wewnętrznych I stopnia
dr med. Dariusz Rodkiewicz kardiolog
lek. Agnieszka Piątkowska specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marcin Krakowian specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Roman Steckiewicz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa Kardiologii Ogólnej: mgr Hanna Szymanowska
Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Opieki Kardiologicznej: mgr Katarzyna Michalska
Pielęgniarka Oddziałowa Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej: mgr Małgorzata Skowrońska
Pielęgniarka Oddziałowa Pododdziału Elektrokardiologii: mgr Elżbieta Świętoń

Skontaktuj się z nami

Adres: Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 29 58, 22 599 19 58
Sekretariat Oddziału Elektrokardiologii
tel. 22 599 10 48
Sekretariat Oddziału Kardiologii Inwazyjnej
tel. 22 599 19 51
e-mail: kk.csk[at]uckwum.pl