KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I CHORÓB NACZYŃ

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Icon

Blok B, Piętro V

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Witold Chudziński specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Ryszard Pogorzelski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Maciej Skórski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr hab. n. med. Sadegh Toutounchi specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Tomasz Brzeziński specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Wawrzyniec Jakuczun specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Przemysław Kabala specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Jacek Kurnicki specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Jerzy Leszczyński specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Tomasz Ostrowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Małgorzata Szostek specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Dariusz Tomaszewski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Piotr Błachowicz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Krzysztof Celejewski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Daniel Jarosz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Herbert Kozubek w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Ewa Krajewska specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Krzysztof Scheller specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Janusz Świątkiewicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Kamil Stępkowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Sebastian Willenberg specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Tomasz Kawenka w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Klaudia Piszczelska w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Piotr Szostek w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Siavash Świeczkowski-Feiz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Marcin Biskupski w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Kałuska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. +48 22 599 25 64, 22 599 25 54
e-mail: ke.csk[at]uckwum.pl