KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ I CHORÓB NACZYŃ

Icon

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. +48 22 599 25 64, 22 599 25 54
e-mail: ke.csk[at]uckwum.pl