KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I TRANSPLANTACYJNEJ

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Icon

Blok B, Piętro IV, Odc. A, B i C

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej,
angiologii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii
dr med. Maciej Jędrasik specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr n. med. Michał Kowalczewski specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
dr med. Krzysztof Madej specjalista chirurgii ogólnej
dr med. Łukasz Romanowski specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
dr med. Bohdan Solonynko specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Amro Alsharabi specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Jacek Dzwonkowski specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Hamid Feiz specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej
lek. Tomasz Gawałkiewicz specjalista chirurgii ogólnej
lek. Katarzyna Jama w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Monika Młynarczyk specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej
lek. Michał Macech specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Łukasz Wielocha w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Jacek Jakubski w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej
lek. Milena Duralska w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Robert Mazurkiewicz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Magdalena Rongies-Kosmol specjalista chirurgii ogólnej

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Rodek

Skontaktuj się z nami

Adres: Banacha 1A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68
e-mail: knt.csk[at]uckwum.pl