KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII

Icon

Oddział Chorób Wewnętrznych

Icon

Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej

Icon

Pododdział Hipertensjologii

Icon

Pododdział Angiologii

Pracownia Echokardiografii

Pracownia 24-godzinnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego

Pracownia Holtera

Pracownia 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chorób Wewnętrznych

Laboratorium Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 28 28, 22 599 10 28
e-mail knta.csk[at]uckwum.pl