KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII

Icon

Oddział Chorób Wewnętrznych

Icon

Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej

Icon

Pododdział Hipertensjologii

Icon

Pododdział Angiologii

Pracownia Echokardiografii

Pracownia Holtera

Pracownia 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chorób Wewnętrznych

Laboratorium Kliniki Nadciśnienia Tętniczego

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki

JM Rektor prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong 
specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

p.o. Kierownik Kliniki

dr hab. med. Jacek Lewandowski
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog

p.o. Ordynator

dr hab. med. Agnieszka Kuch-Wocial
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog

Kadra lekarska

dr hab. med. Piotr Jędrusik specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog
dr hab. med. Maciej Siński specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Grzegorz Styczyński specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr hab. med. Cezary Szmigielski specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Piotr Abramczyk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Łukasz Artyszuk specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog
dr Joanna Bidiuk specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Elżbieta Dąbrowska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Hubert Gurba specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Izabela Łoń specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog
dr Aleksandra Milewska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Barbara Nurowska-Wrzosek specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr med. Grzegorz Placha specjalista  diagnostyki laboratoryjnej
dr med. Piotr Sobieraj specjalista chorób wewnętrznych
dr med. Bartosz Symonides specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog, angiolog
dr med. Marcin Szulc specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog
dr med. Jerzy Tyszkiewicz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sikora-Karczewska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 28 28, 22 599 10 28
e-mail knta.csk[at]uckwum.pl