BANK KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Pracownia Preparatyki Komórek Krwiotwórczych

Pracownia Krioprezerwacji

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytomorfologii

Pracownia Morfologii

Pracownia Hodowli Komórek

Pracownia Aferez

Skład Zespołu Banku Komórek Krwiotwórczych

Kierownik Banku Komórek Krwiotwórczych

dr n. przyr. Elżbieta Urbanowska
specjalista analityki klinicznej i laboratoryjnej hematologii medycznej
tel. 22 599 14 08

mgr analityki klin. Małgorzata Król specjalista analityki klinicznej i laboratoryjnej hematologii medycznej
dr n. med. Maria Król specjalista analityki klinicznej i laboratoryjnej hematologii medycznej
dr n. med. Magdalena Feliksbrot-Bratosiewicz specjalista analityki klinicznej i laboratoryjnej hematologii medycznej
mgr analityki klin. Beata Blajer specjalista analityki klinicznej i laboratoryjnej hematologii medycznej
mgr biol. Urszula Wilkowojska specjalista analityki klinicznej
mgr biol. Jolanta Witkowska
st. tech. Urszula Jóźwiak
st. tech. Halina Kopczyńska
st. tech. Urszula Wasiak
pomoc lab. Małgorzata Gajowa
pomoc lab. Sabina Sochocka

Lekarz nadzorujący:
lek. Kamila Skwierawska
dr n. med. Rafał Machowicz

Kadra pielęgniarska

st. pielęgniarka Katarzyna Cieplik
st. pielęgniarka Małgorzata Zdziebłowska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Blok C, niski parter
Sekretariat Banku Komórek Krwiotwórczych
tel. +48 22 599 14 02
e-mail: bkk.csk[at]uckwum.pl