KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej

Icon

Blok B,
Piętro VII

Pracownia Bezdechu
Sennego

Pracownia Patofizjologii
Głosu i Mowy

Pracownia Badań
Układu Równowagi

Ośrodek Implantów
Słuchowych

Pracownie Badań
Narządu Słuchu

Pracownia
Logopedyczna

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
specjalista otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiwicz specjalista otolaryngolog
dr n. med. Magdalena Arcimowicz specjalista otolaryngolog, alergolog
dr n. med. Robert Bartosevic specjalista otolaryngolog
dr n. med. Antoni Bruzgielewicz specjalista otolaryngolog
dr n. med. Piotr Chęciński specjalista otolaryngolog
dr n. med. Joanna Chmielewska-Walczak logopeda
lek. Małgorzata Czesak specjalista otolaryngolog
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib specjalista otolaryngolog
dr n. med. Barbara Jamróz specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra
dr n. med. Magdalena Kuźmińska specjalista otolaryngolog
dr hab. n. med. Magdalena Lachowska specjalista audiolog foniatra
dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska logopeda
dr n. med. Daniel Majszyk specjalista otolaryngolog
dr n. med. Maria Makuszewska specjalista otolaryngolog
mgr Anna Michalska psycholog
dr n. med. Lidia Mikołajewska specjalista otolaryngolog
dr n. med. Jagna Nyckowska specjalista otolaryngolog
dr n. med. Arkadiusz Paprocki specjalista otorynolaryngolog
dr n. med. Marcin Partyka specjalista pediatra
mgr Agnieszka Pastuszka logopeda
dr n. med. Katarzyna Pierchała specjalista otolaryngolog
dr hab. n. med. Anna Rzepakowska specjalista otolaryngolog
dr hab. n. med. Ewelina Sielska-Badurek specjalista foniatra
dr n. med. Jacek Sokołowski specjalista otolaryngolog
mgr Natalia Tuz-Hrycyna logopeda
dr n. hum. Dominika Wiśniewska psycholog
lek. Klaudyna Zwierzyńska specjalista otolaryngolog

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Bożena Dębska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 25 21, 22 599 17 21
e-mail: ko.csk[at]uckwum.pl
Sekretariat nie prowadzi zapisów na wizyty w przychodni.