ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

W skład Zakładu wchodzą:

Icon

Pracownia Bakteriologii
Ogólnej

Icon

Pracownia Posiewów Krwi
i Płynów Ustrojowych

Icon

Pracownia
Beztlenowców

Icon

Pracownia
Mykologiczna

Icon

Pracownia Posiewów Moczu
i Badania Płynów Dializacyjnych

Icon

Pracownia Wirusologii,
Serologii i Biologii Molekularnej

Icon

Pracownia
Spektrometrii Mas

Skład Zespołu Zakładu Mikrobiologii

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska

Personel

1 lekarz z tytułem prof. dr hab. n. med., diagnosta laboratoryjny, specjalista II st. w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, specjalista w dziedzinie epidemiologii
1 dr hab. n. med., diagnosta laboratoryjny, w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
5 dr n. med. diagnosta laboratoryjny, II st. specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii
1 dr n. med. w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
1 dr n. med. diagnosta laboratoryjny
6 mgr ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii medycznej
3 mgr w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
6 techników

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 17 77