KLINIKA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII JAMY USTNEJ I IMPLANTOLOGII

W skład Kliniki wchodzą:

Icon

Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Pawilon 4

Icon

Oddział
Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Pawilon 4

Icon

Blok Operacyjny
Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Pawilon 4

Icon

Pracownia
Techniki
Protetycznej

Icon

Pracownia
Radiologiczna

Skład Zespołu

Ordynator – Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej

Zastępca Ordynatora

dr n. med. Zygmunt Stopa
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i otolaryngologii

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Artur Kamiński starszy asystent
dr n. med. Edyta Jaworska starszy asystent
dr n. med. Michał Jonasz starszy asystent
dr n. med. Witold Kirstein starszy asystent
dr n. med. Agnieszka Pilarska starszy asystent
dr n. med. Marcin Socha starszy asystent
lek. stom. Kamil Abed starszy asystent
lek. dent. Błażej Bętkowski starszy asystent
lek. stom. Marcin Czajkowski starszy asystent
lek. dent. Eliza Grzelak starszy asystent
lek. stom. Małgorzata Hulisz-Secomska starszy asystent
lek. dent. Kacper Kalina starszy asystent
lek. stom. Maciej Kalina starszy asystent
lek. dent. Andrzej Kołciuk starszy asystent
lek. dent. Michał Kotlarski starszy asystent
lek. stom. Michał Leśniewski starszy asystent
lek. dent. Katarzyna Miękus-Michalak starszy asystent
lek. dent. Piotr Momot starszy asystent
lek. med. lek. stom. Piotr Piekarczyk starszy asystent
lek. dent. Julia Reymond starszy asystent
lek. dent. Bartłomiej Siciarz starszy asystent
lek. dent. Marta Siewert-Gutowska starszy asystent
lek. dent. Bartłomiej Szczodry starszy asystent
lek. stom. Przemysław Skubich starszy asystent
mgr Kamila Jasińska fizjoterapeuta

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Danuta Iwanowska

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Danuta Zalewska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Pawilon 4
Sekretariat
tel. 22 502 17 97
e-mail: kchczszj.skdj[at]uckwum.pl
Ambulatorium rejestracja: tel. 22 502 14 95
e-mail: rej.2.szcz.skdj[at]uckwum.pl