ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Pracownia Zgodności Tkankowej
Pawilon 2, parter

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej
Pawilon 1, parter

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skład Zespołu Zakładu

Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej

dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Kierownik Pracowni Diagnostycznych

mgr Anna Sadowska-Jakubowicz
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
specjalista zdrowia publicznego

Zastępca Kierownika Pracowni Diagnostycznych

mgr Agnieszka Jałbrzykowska
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Diagności laboratoryjni

mgr Iwona Sobierajska
mgr Anna Łakoma-Rakowska
mgr Agata Balińska
mgr Joanna Wojtczak
mgr Natasza Olszowska-Zaremba
mgr Aleksandra Konieczna
mgr Małgorzata Markowska
mgr Arkadiusz Cichowski
mgr Mateusz Ozga
mgr Danuta Kłosowska
mgr Piotr Wierzbicki

Sekretarka Medyczna

Ewa Rusinowicz

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat Zakładu
tel. 22 502 12 60
e-mail: immunologia.skdj[at]uckwum.pl
ewa.rusinowicz[at]uckwum.pl