Prof. Zbigniew Gaciong wybrany do Rady Doskonałości Naukowej

Prof. Zbigniew Gaciong – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM został członkiem Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – w dyscyplinie nauk medycznych.

Rada, której działanie jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki” jest organem pracującym na rzecz rozwoju kadry naukowej, dbającym o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki tytułu profesora. Pierwsza kadencja Rady rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.

W skład Rady weszło 141 członków, wybranych w demokratycznych wyborach. Gremium to reprezentuje 8 dziedzin (nauki humanistyczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki teologiczne i sztuka) oraz 47 dyscyplin.

Pełen skład Rady Doskonałości Naukowej jest dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego