Zaproszenie do udziału w VI Konferencji pt. „Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry”.

Link do strony konferencji: https://glc.edu.pl/konferencje/azhd