Prof. Janusz Kochman z Kliniki Kardiologii UCK WUM został wyróżniony podczas XXXI Zabrzańskiej Konferencji Kardiologicznej zatytułowanej „Postępy w rozpoznaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” nagrodą za pionierskie w Polsce wdrożenie metody leczenie zwężenia zastawki aortalnej ( TAVI ) w 15 rocznicę wykonania pierwszego zabiegu.

Oprócz transmisji z zabiegów „na żywo zabiegów” oraz warsztatów w ramach kardiologii interwencyjnej uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w cyklu wykładów poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom związanym z problemami napotykanymi przez lekarza rodzinnego, internistę czy kardiologa w codziennej opiece ambulatoryjnej, sprawowanej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi.