Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczyna realizację kolejnej inwestycji, której celem jest redukcja negatywnych skutków pandemii COVID-19 oraz przygotowanie infrastruktury UCK WUM na przyszłe sytuacje kryzysowe w szczególności, w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę w ramach której możliwe będzie otrzymanie ww. dofinansowania poziomie 100% planowanych wydatków, czyli w kwocie 20 mln zł, podpisano 31.03.2023 roku.

Komisja konkursowa uznała, że zaplanowany zakres projektu, ukierunkowany na zwiększenie efektywności procesu diagnostycznego na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi, poprawę bezpieczeństwa, jakości świadczeń  i dostępności do świadczeń w ramach hospitalizacji, w tym opieki w trybie dziennym, przyczyni się do realizacji celów programowych i systemowych.

Przedsięwzięcie ma na celu także zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki nad pacjentami onkologicznymi, co przyczyni się do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych tej grupy docelowej.

Cele główne zostaną osiągnięte przez działania zmierzające do uzyskania stanu infrastruktury UCK WUM, umożliwiającego efektywne funkcjonowanie i udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. Zakres obejmuje zarówno prace modernizacyjne infrastruktury budowlanej, jak i odnowienie i uzupełnienie zasobów sprzętowych.

Cel na poziomie produktu zaplanowano do osiągnięcia do końca 2023 roku, rezultaty widoczne będą w niedalekiej przyszłości, oczekuje się ich już na początku roku 2025.

23.01.2024

Projekt został zakończony sukcesem – wszystkie planowane działania zostały wykonane: roboty modernizacyjne ukończono i dostarczono zaplanowany do zakupu sprzęt. W ramach inwestycji unowocześniono i poszerzono zakres wyposażenia innych komórek organizacyjnych UCK WUM: zainstalowano nowoczesny aparat CT w II Zakładzie Radiologii Klinicznej, dzięki realizacji projektu Blok operacyjny dysponuje nowoczesnym aparatem angiograficznym i aparatem USG, a Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażono w zestawy infuzyjne. Wzmocnione zostały także zasoby sprzętowe Pracowni Endoskopowej.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją i fotorelacją z otwarcia zmodernizowanej Kliniki: https://uckwum.pl/klinika-onkologii-uck-wum-oficjalnie-otwarta-po-metamorfozie/
PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty.

W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/  

lub wysłać wiadomość na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IŻ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem.

Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).