Odnowione wnętrza, nowoczesny sprzęt, łóżka oraz fotele do terapii jednodniowej, przyjazne kolory i atmosfera, która ma być zbliżona do domowej to nowa jakość jaką oferuje pacjentom wyremontowana Klinika Onkologii. Do tej pory leczono tu 6 tysięcy osób roczne, teraz będzie można  można ich przyjąć o 1 800 więcej. Profesor Rafał Stec, kierownik Kliniki podkreśla, że jako nieliczni mamy w UCK WUM transplantologię onkologiczną z prężnie działającym ośrodkiem nefroonkologicznym, gdzie pacjent dializowany jest leczony jednocześnie onkologicznie i nefrologicznie. Ponadto leczone są tu  nowotwory zarodkowe oporne na klasyczne leczenie systemowe przy zastosowaniu procedury wysokodawkowej chemioterapii połączonej z przeszczepieniem szpiku. Nie ma takiego ośrodka w Polsce, który by w jednym miejscu koordynował tak dużo kompleksowych działań z zakresu onkologii. W Klinice leczenie polega holistycznym podejściu do pacjenta, uwzględnianiu chorób współistniejących, oraz psychiki chorego, która ma ogromne znaczeni w trakcie terapii onkologicznej.

Przedsięwzięcie modernizacyjne zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie blisko 20 mln zł.