SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. Z myślą o pacjentach powstała szybka terapia onkologiczna.

W ramach pakietu onkologicznego wyłoniono kategorię pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Dzięki szybkiej terapii onkologicznej zwiększamy dostępność do diagnostyki i leczenia nowotworów i systematyzujemy proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) oraz wyznaczeniu jak najszybszych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Wsparciem dla pacjenta jest koordynator ds. szybkiej terapii onkologicznej.

Zadaniem koordynatora ds. szybkiej terapii onkologicznej UCK WUM jest pomoc pacjentowi objętemu pakietem onkologicznym:

  • przeprowadzenie chorego przez kolejne etapy diagnostyki, a następnie leczenia ustalonego przez konsylium,
  • zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do wszystkich, także indywidualnych potrzeb pacjenta,
  • nadzór nad dokumentacją związaną z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta,
  • współpraca pomiędzy podmiotami w ramach profesjonalnej opieki nad pacjentem.

DiLO  – karta szybkiej terapii onkologicznej – może zostać wydana przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub potwierdził nowotwór złośliwy,
  • lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy lub w momencie przyjęcia do  szpitala pacjenta, u którego stwierdzono nowotwór złośliwy,
  • w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne przed dniem 1 stycznia 2015 r., przez lekarza, który prowadzi proces postępowania terapeutycznego.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza, który stwierdził nawrót choroby.

Koordynator Szybkiej Terapii Onkologicznej
– Centralny Szpital Kliniczny:

CSK, blok B, parter, pok. 8
pn-pt 8:00-14:30
tel. 22 599 14 31
e-mail: koordynatoronko.csk[at]uckwum.pl

Koordynator  Szybkiej  Terapii Onkologicznej
– Przychodnia  Specjalistyczna Banacha:

CSK, blok B, parter, pok. 8a
pn-pt  7:00-14:35
tel. 22 599 10 14, kom. 603 602 308
e-mail: koordynatoronkoaos.csk[at]uckwum.pl