ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY DS. LECZENIA CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A

Zespół Koordynacyjny leczenia chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a odpowiedzialny jest za kwalifikację do leczenia pacjentów chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną genu dystrofiny B.130.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WYNIK BADANIA GENETYCZNEGO

Najbliższy termin posiedzenia Zespołu: 08.09.2023 r. o godz. 12:00
Kolejne posiedzenia:
Termin składania wniosków odpowiednio do

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a – POBIERZ>>

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji do programu lekowego Leczenie Chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a s – POBIERZ>>

WZÓR WNIOSKU O KWALIFIKACJĘ DO LECZENIA W PROGRAMIE LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A – POBIERZ>>

Najbliższe zebranie Zespołu Koordynacyjnego odbędzie się w dn.22.09.2022 r.
Termin składania wniosków do 14.09.2022 r.

Przewodnicząca Zespołu – prof. dr n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM

Kontakt do zespołu koordynujacego:
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 2858, fax: 22 599 18 57
e-mail: DMD_B130[at]uckwum.pl