SZKOŁA RODZENIA

Zapraszamy przyszłych Rodziców na zajęcia edukacji przedporodowej*

Kontakt
tel. 505 028 076
e-mail: poloznictwo.dsk[at]uckwum.pl

Oferujemy:

 • kontakt z doświadczonymi specjalistami: lekarze, położne, konsultant laktacyjny, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta
 • profesjonalne pomoce edukacyjne: symulator porodu oraz symulator ciąży

Program zajęć obejmuje:

 • fizjologię ciąży i porodu
 • przygotowanie do porodu
 • zasady odżywiania w ciąży i po porodzie
 • karmienie piersią
 • pielęgnacja noworodka
 • psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu
 • prawa ciężarnej i matki karmiącej
 • zajęcia usprawniające ruchowo
 • symulator ciąży i porodu

Miejsce zajęć:
Sale seminaryjne Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii SPDSK, piętro I, korytarz 1.A, ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie.

Czas zajęć:
20 godzin zegarowych w tym 12 godzin teorii i 8 godzin zajęć praktycznych.
Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu przez 5 tygodni.

Zapraszamy przyszłe Mamy od 28 tygodnia ciąży, wraz z Osobami Towarzyszącymi.

Zajęcia nieodpłatne dla Pań zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Warszawie, bądź rozliczających podatek od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie m. st. Warszawy.

Przygotowanie do porodu

Plan porodu