SKARGI I WNIOSKI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż skargi i wnioski można składać do Kierownictwa Szpitala drogą pocztową na adres, faksem, elektronicznie bądź też osobiście w Kancelarii Szpitala.

Kancelaria UCK WUM:

Dni i godziny urzędowania
Kancelarii UCK WUM:

Poniedziałek – Piątek: 800 – 1535
numer faksu: 22-317-90-27
e-mail: kancelaria[at]uckwum.pl
adres skrzynki e-PUAP: /sp_csk/skrytka
adres do korespondencji:
UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
strona internetowa: www.uckwum.pl

Do Rzecznika Praw Pacjenta:

Dni i godziny urzędowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
Poniedziałek: 900 – 1800
Wtorek – Piątek: 900-1500
numer faksu: 22-506-50-64
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
adres skrzynki e-PUAP: /RzPP/skrytka
adres do korespondencji:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
strona internetowa: www.rpp.gov.pl

Do Narodowego Funduszu Zdrowia:

Dni i godziny urzędowania Narodowego Funduszu Zdrowia:
Poniedziałek: 800 – 1600
numer faksu: 22-582-84-02
e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
adres skrzynki e-PUAP: /O16ndson16/skrytka
adres do korespondencji:
Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
strona internetowa: www.nfz-warszawa.pl