BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI / RODO

Klauzula Informacyjna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego skierowana do pacjentów, ich opiekunów i bliskich o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w UCK WUM

Klauzula Informacyjna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego skierowana do kontrahentów UCK WUM, w tym do podmiotów uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula Informacyjna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Polityka Cookies