AKREDYTACJA MINISTRA ZDROWIA

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Zdrowia z dn. 23 listopada 2021 r. w sprawie przyznania akredytacji w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zgodnie z art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135) oraz na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 42/2021 z dnia 22 października 2021 r. dotyczącej oceny punktowej spełnienia standardów akredytacyjnych określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie funkcjonowania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 24), informujemy o przyznaniu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego akredytacji przez Ministra Zdrowia.