WALKA Z KORONAWIRUSEM – DOTACJE I FUNDUSZE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Zakup inwestycyjny sprzętu i aparatury medycznej”
ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 709.960,00 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnego do realizacji świadczeń dla pacjentów diagnozowanych, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych w dwóch Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania zaplanowano także zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji przestrzeni szpitalnych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Modernizacja zbiorników tlenu ciekłego w zakładach leczniczych UCK WUM w związku z COVID-19”
ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 1.472.000,00 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zakupu wraz z montażem dwóch zbiorników tlenu ciekłego niezbędnych do realizacji świadczeń dla pacjentów, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych w dwóch Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania zaplanowano w CSK zakup oraz montaż 25 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, modernizacją fundamentu i ogrodzenia, w SKDJ zakup oraz montaż 10 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, wykonaniem fundamentu i ogrodzenia.