WALKA Z KORONAWIRUSEM – DOTACJE I FUNDUSZE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa nowej magistrali tlenowej oraz instalacji tlenowych w związku z Covid-19

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji w kwocie 1 829 875,00 zł na realizację zadania polegającego na budowie nowej magistrali tlenowej wraz z instalacja tlenową, niezbędnych do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2,  hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Zakup inwestycyjny sprzętu i aparatury medycznej”
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie łącznej 5 298 671,00 zł co stanowi równocześnie 100% wartości inwestycji na realizację zadań polegających na zakupie aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnego do realizacji świadczeń dla pacjentów diagnozowanych, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych we wszystkich trzech Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania, oprócz sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii, zaplanowano także zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji przestrzeni szpitalnych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM finansowania w kwocie 445 000,00 zł na realizację zadania, które obejmuje szereg działań jest przystosowanie infrastruktury podmiotu do zwiększonego zapotrzebowania na efektywne świadczenia stacjonarne dla młodych pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji ze względu na negatywne skutki długotrwałej izolacji i niekorzystnych warunków psychospołecznych w tracie stanu epidemii, jak również udzielania świadczeń dla dzieci i młodzieży, wymagających rehabilitacji psychiatrycznej po przechorowaniu COVID-19.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja zbiorników tlenu ciekłego w zakładach leczniczych UCK WUM w związku z COVID-19” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 1 472 000,00 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zakupu wraz z montażem dwóch zbiorników tlenu ciekłego niezbędnych do realizacji świadczeń dla pacjentów, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych w dwóch Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania zaplanowano w CSK zakup oraz montaż 25 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, modernizacją fundamentu i ogrodzenia, w SKDJ zakup oraz montaż 10 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, wykonaniem fundamentu i ogrodzenia.