WALKA Z KORONAWIRUSEM – DOTACJE I FUNDUSZE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 1 180 000,00 zł, co stanowi równocześnie 100% wartości inwestycji polegającej na zakupie sprzętu medycznego, niezbędnego do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2,  hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. W ramach zadania zakupione zostały: Zestaw narzędzi do małoinwazyjnej wideotorakoskopii, Zestaw narzędzi kardiochirurgicznych oraz Zestaw narzędzi do torakotomii.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie w ramach dotacji na realizację zakupu inwestycyjnego

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dofinansowania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego w kwocie łącznej 472 608,00 złotych, co stanowi 100% wartości zakupu, Pediatrycznego systemu do pozaustrojowej wymiany gazów wraz z akcesoriami i wyposażeniem (w skład zestawu wchodzi urządzenie oraz 4x oksygenator i 4 kaniule), na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pediatryczny system do pozaustrojowej wymiany gazów wraz z akcesoriami oraz wyposażeniem będzie wykorzystywane do realizacji świadczeń medycznych na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, wymagających pozaustrojowego wspomagania wymiany gazowej.

Techniki te umożliwiają ratowanie życia chorych z ciężkimi uszkodzeniami układu oddechowego. Wykorzystanie ECMO jest nie tylko techniką ratunkową w ciężkiej hiposkemii, ale coraz częściej jest metodą umożliwiającą prowadzenie wentylacji bezpiecznej dla płuc. Metoda ta pozwala na mniej agresywną wentylację mechaniczną, a u chorych z zaostrzeniami niektórych chorób układu oddechowego lub w przypadku zakażenia SARS-CoV-2, umożliwia często uniknięcie inwazyjnej wentylacji mechanicznej w razie niepowodzeniami wentylacji nieinwazyjnej.

Tym samym zakupiona aparatura medyczna pozwoli na realizację wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla dzieci chorych na COVID-19.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Montaż 3 szt. drzwi przesuwnych oddzielających strefę czerwoną od strefy zielonej w oddziale z COVID-19”

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM finansowania w kwocie 83 947,50 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zadania polegającego na montażu 3 sztuk drzwi przesuwnych oddzielających strefę „czerwoną” od strefy „zielonej” w oddziale dedykowanym do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2,  hospitalizowanych w jednej z Klinik w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Zgodnie z definicją, „strefa czerwona” stanowi strefę przeznaczoną dla pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub u których występuje takie podejrzenie i wymagają izolacji, natomiast w „strefie zielonej” przebywają inni pacjenci, u których nie stwierdzono zakażenia ani podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Tym samym w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pacjentów oraz personelu medycznego przebywającego na terenie ww. Oddziału oraz Kliniki, w której został wydzielony ww. Oddział,  w lokalizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM, dzięki przedmiotowej inwestycji, zapewnione zostaną odpowiednie warunki sanitarno – epidemiologiczne. Zapewnią one  bezpieczną, kompleksową oraz stałą opiekę nad chorymi. Ponadto, dzięki realizacji ww. zadania, Klinika jest przygotowana do opieki nad pacjentami, w ramach której konieczny będzie do zastosowania reżim sanitarny, m.in. na ewentualność pojawienia się kolejnych przypadków pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym koronawirusem lub inną chorobą zakaźną.

Zadanie zostało zrealizowane przez UCK WUM, a udzielone finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ma charakter refundacyjny.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Wymiana zbiornika tlenu ciekłego w związku z COVID 19

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 1 000 000, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zakupu wraz z montażem zbiornika tlenu ciekłego niezbędnego do realizacji świadczeń dla pacjentów, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2. W ramach zadania zaplanowano w CSK zakup oraz montaż 25 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, modernizacją fundamentu i ogrodzenia.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa nowej magistrali tlenowej oraz instalacji tlenowych w związku z Covid-19

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji w kwocie 1 829 875,00 zł na realizację zadania polegającego na budowie nowej magistrali tlenowej wraz z instalacja tlenową, niezbędnych do realizacji świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2,  hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.
„Zakup inwestycyjny sprzętu i aparatury medycznej”
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie łącznej 5 298 671,00 zł co stanowi równocześnie 100% wartości inwestycji na realizację zadań polegających na zakupie aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnego do realizacji świadczeń dla pacjentów diagnozowanych, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych we wszystkich trzech Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania, oprócz sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii, zaplanowano także zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji przestrzeni szpitalnych.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM finansowania w kwocie 445 000,00 zł na realizację zadania, które obejmuje szereg działań jest przystosowanie infrastruktury podmiotu do zwiększonego zapotrzebowania na efektywne świadczenia stacjonarne dla młodych pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji ze względu na negatywne skutki długotrwałej izolacji i niekorzystnych warunków psychospołecznych w tracie stanu epidemii, jak również udzielania świadczeń dla dzieci i młodzieży, wymagających rehabilitacji psychiatrycznej po przechorowaniu COVID-19.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
otrzymało finansowanie w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja zbiorników tlenu ciekłego w zakładach leczniczych UCK WUM w związku z COVID-19” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia udzielił UCK WUM dotacji celowej w kwocie 1 472 000,00 zł, co stanowi 100% wartości inwestycji na realizację zakupu wraz z montażem dwóch zbiorników tlenu ciekłego niezbędnych do realizacji świadczeń dla pacjentów, z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak również zakażonych hospitalizowanych w dwóch Zakładach Leczniczych UCK WUM: Centralnym Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W ramach zadania zaplanowano w CSK zakup oraz montaż 25 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, modernizacją fundamentu i ogrodzenia, w SKDJ zakup oraz montaż 10 tonowego zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego wraz z parownicą, osprzętem, wykonaniem fundamentu i ogrodzenia.