BADANIA KLINICZNE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

INFORMACJE OGÓLNE

Kontakt w sprawie badań klinicznych

Dział Rozliczeń: tel. 22 317 98 07, 22 317 98 06

Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
Piętro V, Blok D, Pok.104
e-mail: badania.kliniczne[at]uckwum.pl

Podmiot, który jest zainteresowany przeprowadzeniem badania klinicznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinien zapoznać się Regulaminem zawierania umów dotyczących przeprowadzenia badań klinicznych w UCK WUM oraz złożyć w Dziale Rozliczeń UCK WUM podpisany przez Sponsora, Badacza i Kierownika Kliniki wniosek o zawarcie umowy na przeprowadzenie badania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Badacz – Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem

Zgoda Dyrektora UCK WUM wyrażona na podstawie ww. wniosku stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji dotyczących warunków umowy
o przeprowadzenie badania klinicznego.

Numer konta UCK WUM:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Warszawie
21 1130 1017 0020 0774 3920 0004
KOD SWIFT – GOSK PL PW