STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Banacha
1.1 Komórki organizacyjne:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

2. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń
1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

4. Klinika Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby
1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
a) Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej

5. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Kliniczny Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

6. Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
1) Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej

7. Klinika Neurochirurgii
1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neuroortopedii

8. Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
2) Stacja Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej

9. Klinika Kardiologii
1) Oddział Kliniczny Kardiologii Ogólnej
2) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Kardiologicznej
3) Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej
a) Pracownia Hemodynamiki
4) Oddział Kliniczny Elektroradiologii
a) Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
5) Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej
a) Pracownia Holtera
b) Pracownia Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii
c) Pracownia Telemedycyny i Kontroli Urządzeń Implantowanych Serca
d) Pracownia Testów Pochyleniowych
e) Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej
f) Pracownia Echokardiograficzna
g) Pracownia EKG

10. Klinika Kardiochirurgii
1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
2) Oddział Kliniczny Torakochirurgii

11. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

12. Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

13. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Kliniczny Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

14. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

15. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
a) Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
2) Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej
3) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
4) Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
5) Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
6) Ośrodek Tlenoterapii Domowej

16. Klinika Neurologii
1) Oddział Kliniczny Neurologii
2) Oddział Kliniczny Udarowy
3) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
4) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dzieci
5) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dorosłych

17. Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Kliniczny Hematologii
2) Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych
3) Bank Komórek Krwiotwórczych
4) Pracownia Immunogenetyki

18. Klinika Onkologii
1) Oddział Kliniczny Onkologii

19. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1) Oddział Intensywnej Terapii
2) Oddział Pooperacyjny

20. Szpitalna Izba Przyjęć
1) Dział Przyjęć Planowych

21. Centralny Blok Operacyjny
1) Blok Operacyjny

22. Zakład Rehabilitacji
1) Oddział Dzienny Rehabilitacji
2) Pracownia Rehabilitacji

23. Zakład Radiologii
1) Pracownia Radiologii Konwencjonalnej
2) Pracownia TK
3) Pracownia MRI
4) Ośrodek Naczyniowy

24. Zakład Medycyny Nuklearnej
1) Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych
2) Pracownia PET

25. Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej
1) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
2) Poradnia Alergologiczna
3) Poradnia Alergologiczna dla dzieci

26. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Cytostatyków

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Banacha

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Audiologiczna
 2. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 3. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 4. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 5. Poradnia Diabetologiczna
 6. Poradnia Endokrynologiczna
 7. Poradnia Foniatryczna
 8. Poradnia Genetyczna
 9. Poradnia Hematologiczna
 10. Poradnia Kardiochirurgiczna
 11. Poradnia Kardiologiczna
 12. Poradnia Leczenia Bólu
 13. Poradnia Logopedyczna
 14. Poradnia Nefrologiczna
 15. Poradnia Neurochirurgiczna
 16. Poradnia Neurologiczna
 17. Poradnia Okulistyczna
 18. Poradnia Onkologiczna
 19. Poradnia Onkologii Laryngologicznej
 20. Poradnia Otolaryngologiczna
 21. Poradnia Pulmonologiczna
 22. Poradnia Stopy Cukrzycowej
 23. Poradnia Transplantologiczna
 24. Poradnia Transplantacji Komórkowych
 25. Pracownia Audiometrii
 26. Pracownia Spirometrii
 27. Pracownia UDP
 28. Pracownia USG
 29. Punkt Pobrań
 30. Gabinet Korekcji Wad Słuchu
 31. Gabinet Żywienia Pozajelitowego

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Pediatryczny
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
1) Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
a) Pododdział Anestezjologii
b) Pododdział Intensywnej Terapii
c) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej
d) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej

2. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

3. Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii

4. Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii Żywienia Dzieci i Pediatrii wraz z Pododdziałem Klinicznym Dziennym Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii

5. Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
a) Pododdział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
b) Pododdział Kliniczny Onkologii i Pediatrii
c) Pododdział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku

6. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej

7. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
a) Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
b) Pracownia Hemodynamiki

8. Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym
2) Stacja Dializ z Pododdziałem dializ otrzewnowych

9. Klinika Neurochirurgii i Traumatologii Wieku Dziecięcego
1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

10. Klinika Neonatologii
1) Oddział Kliniczny Neonatologii

11. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
a) Pracownia EMG
b) Pracownia EEG

12. Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

13. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

14. Klinika Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka i Pododdziałem Dziennym
2) Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

15. Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

16. Klinka Położnictwa i Perinatologii
1) Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii
2) Blok Operacyjny Położniczy
3) Izba Przyjęć Położnicza

17. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
1) Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
2) Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
3) Izba Przyjęć Psychiatryczna
4) Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży

18. Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

19. Zakład Radiologii Pediatrycznej
1) Pracownia Rezonansu Magnetycznego dla Dzieci
2) Pracownia RTG
3) Pracownia Tomografii Komputerowej
4) Pracownia USG

20. Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny
1) Blok Operacyjny
a) Pracownia Gastroskopii
b) Pracownia Bronchoskopii
c) Pracownia Kolonoskopii
d) Pracownie Endoskopii

21. Szpitalny Oddział Ratunkowy

22. Izba Przyjęć Planowych

23. Dział Rehabilitacji Dziecięcej
1) Dział Fizjoterapii
2) Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci
3) Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

24. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
2) Pracownia Leku Jałowego

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 2. Poradnia Anestezjologiczna dla dzieci
 3. Poradnia Autystyczna dla dzieci
 4. Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 5. Poradnia Chirurgii plastycznej dla dzieci
 6. Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci
 7. Poradnia Chorób jelitowych dla dzieci
 8. Poradnia Chorób zakaźnych dla dzieci
 9. Poradnia Dermatologiczna dla dzieci
 10. Poradnia Diabetologiczna dla dzieci
 11. Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci
 12. Poradnia Ftyzjatryczna dla dzieci
 13. Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 14. Poradnia Genetyczna dla dzieci
 15. Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt
 16. Poradnia Ginekologiczno – położnicza
 17. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 18. Poradnia Hematologiczna dla dzieci
 19. Poradnia Kardiochirurgiczna dla dzieci
 20. Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
 21. Poradnia Laktacyjna
 22. Poradnia Leczenia bólu dla dzieci
 23. Poradnia Leczenia otyłości u dzieci
 24. Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 25. Poradnia Neonatologiczna
 26. Poradnia Neurochirurgiczna dla dzieci
 27. Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 28. Poradnia Okulistyczna dla dzieci
 29. Poradnia Onkologiczna dla dzieci
 30. Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
 31. Poradnia Pediatryczna
 32. Poradnia Preluksacyjna dla dzieci
 33. Poradnia Psychologiczna dla dzieci
 34. Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
 35. Poradnia Przeszczepowa dla dzieci
 36. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci
 37. Poradnia Urologiczna dla dzieci
 38. Poradnia Wad postawy u dzieci
 39. Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 40. Poradnia Żywienia dojelitowego dla dzieci
 41. Samodzielna Pracownia Neurogenetyczna
 42. Punkt Pobrań
 43. Punkt Szczepień dla dzieci
 44. Pracownia EEG
 45. Pracownia EKG
 46. Pracownia Audiologiczna dla dzieci
 47. Pracownia Testów Skórnych
 48. Centrum koordynowanej opieki medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami i pochodnymi im rasopatiami

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Lindleya
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
1) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
2) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
3) Blok Operacyjny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
1) Oddział Chirurgii Ogólnej
2) Oddział Transplantologii KChOiT
3) Oddział Neurotraumatologii
4) Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego
5) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
6) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej
7) Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych

3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej
1) Oddział Chorób Wewnętrznych KCWiK
2) Oddział Kardiologiczny
3) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
4) Oddział Geriatrii
5) Pracownia Hemodynamiki
6) Pracownia Echokardiograficzna
7) Pracownia Prób Wysiłkowych
8) Pracownia EKG
9) Pracownia Holterowska
10) Pracownia Spirometryczna

4 . Klinika Dermatologii i Wenerologii
1) Oddział Dermatologii i Wenerologii

5. Klinika Dermatologiczna
1) Oddział Dermatologiczny
2) Pracownia Histopatologii KD
3) Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
4) Pracownia Krioterapii
5) Pracownia Laseroterapii
6) Pracownia Fototerapii i Fotobiologii
7) Pracownia Wideodermoskopii
8) Pracownia Trichoskopii
9) Pracownia Kapilaroskopii
10) Diagnostyki Nowotworów Skóry

6. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Immunologii
2) Oddział Transplantologii KTW
3) Oddział Chorób Wewnętrznych KTW
4) Pracownia Specjalistyczna KTW

7. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Medycyny Transplantacyjnej
2) Oddział Nefrologii
3) Oddział Chorób Wewnętrznych KMT
4) Stacja Dializ
5) Pracownia Histopatologii KMT

8. Klinika Okulistyki
1) Oddział Okulistyki
2) Blok Operacyjny Okulistyki
3) Pracownia Laserowa
4) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
5) Pracownia Pola Widzenia
6) Pracownia Obrazowa
7) Pracownia Analizy Obrazu i Zastosowań Techniki Komputerowej w Okulistyce
8) Pracownia Elektrofizjologii
9) Pracownia Ultrasonograficzna
10) Pracownia Fizjoterapii
11) Pracownia Topografii Rogówki

9. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
1) Oddział Ortopedyczny
2) Oddział Ortopedii i Endoprotezoplastyki
3) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
4) Blok Operacyjny Ortopedii
5) Pracownia Rehabilitacji

10. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
1) Oddział Urologiczny („A” i „B”)
2) Blok Operacyjny Urologii
3) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL

11. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1) Oddział Intensywnej Terapii
2) Zakład Anestezjologii

12. Szpitalny Oddział Ratunkowy

13. Zakład Radiologii Klinicznej

14. Zakład Immunologii Klinicznej
1) Pracownia Zgodności Tkankowej
2) Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

15. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Leku Jałowego

16. Izba Przyjęć Planowych

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Okulistyczna Poradnia Rekonstrukcyjna i Plastyczna
 2. Poradnia Alergologiczna
 3. Poradnia Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
 4. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 5. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 6. Poradnia Chirurgii Ręki
 7. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 8. Poradnia Dermatologiczna
 9. Poradnia Dermatologii i Wenerologii
 10. Poradnia Geriatryczna
 11. Poradnia Immunologiczna
 12. Poradnia Kardiologiczna
 13. Poradnia Leczenia Bólu
 14. Poradnia Leczenia Jaskry
 15. Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
 16. Poradnia Lekarza POZ
 17. Poradnia Medycyny Pracy
 18. Poradnia Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
 19. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 20. Poradnia Nefrologiczna
 21. Poradnia Neurologiczna
 22. Poradnia Okulistyczna Ogólna
 23. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych
 24. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
 25. Poradnia Preluksacyjna
 26. Poradnia Strabologiczna dla Dorosłych i Dzieci
 27. Poradnia Transplantologiczna
 28. Poradnia Urologiczna
 29. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii
 30. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii Septycznej
 31. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Ogólnej
 32. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Urologiczny
 33. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
 34. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Okulistyczny
 35. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczny
 36. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczno – Wenerologiczny
 37. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny SOR
 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna „Lecznica”

2.1 Komórki organizacyjne:

 1. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny
 2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 3. Poradnia Diabetologiczna
 4. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 5. Poradnia Lekarza POZ
 6. Poradnia Otolaryngologiczna
 7. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej
 8. Poradnia Położnej Środowiskowo – Rodzinnej
 9. Poradnia Pulmonologiczna
 10. Poradnia Rehabilitacyjna
 11. Poradnia Reumatologiczna
 12. Pracownia Fizjoterapii
 13. Pracownia USG

1. Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
a. Komórki organizacyjne:

1. Centralne Laboratorium Kliniczne UCML (lokalizacja DSK):
1) Pracownia Hematologii
2) Pracownia Koagulologii
3) Pracownia Biochemii z Immunochemią
4) Pracownia Analityki Ogólnej z Parazytologią
5) Pracownia Alergologii
6) Pracownia Autoimmunologii
7) Pracownia Elektroforezy
8) Pracownia Zaburzeń Metabolicznych i Terapii Monitorowanej
9) Pracownia Kontroli Jakości
10) Pracownia POCT
11) Pracownia Cytometryczna
12) Pracownia Hodowli Komórkowej

2. Laboratorium Ogólne UCML – (lokalizacja SKDJ)

3. Dział Genetyki Medycznej UCML – (lokalizacja DSK)
1) Pracownia Sekwencjonowania
2) Pracownia Mikromacierzy
3) Pracownia PCR

4. Dział Mikrobiologii UCML
1) Laboratorium Mikrobiologii UCML- (lokalizacja DSK)
a) Pracownia Mikrobiologii Ogólnej
b) Pracownia Płynów Ustrojowych
c) Pracownia Diagnostyki Serologicznej
d) Pracownia Zakażeń Układu Moczowego i Pokarmowego
e) Pracownia Epidemiologii
2) Laboratorium Mikrobiologii UCML- (lokalizacja CSK)
a) Pracownia Diagnostyki Bakteriologicznej
b) Pracownia Beztlenowców
c) Pracownia Mykologii
d) Pracownia Nadzoru Zakażeń
e) Pracownia Wirusologii

5. Dział Immunologii Transfuzjologicznej UCML
1) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja DSK)
2) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja CSK)
3) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – (lokalizacja SKDJ)

Jednostki i komórki organizacyjne obsługujące wszystkie lokalizacje podmiotu leczniczego UCK WUM

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Patomorfologii

Komórki organizacyjne:

 1. Zakład Patomorfologii
  a) Pracownia Biologii i Genetyki Molekularnej
  b) Pracownia Cytogenetyki
  c) Pracownia Histopatologii
  d) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
 2. Prosektorium