STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Banacha
1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
  a) Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej2) Oddział Kliniczny Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 1. Klinika Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
  a) Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej
  2) Oddział Kliniczny Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 1. Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  1) Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej
 1. Klinika Neurochirurgii
  1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neuroortopedii
 1. Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  2) Pododdział Dializy Otrzewnowej
  3) Stacja Dializ
 1. Klinika Kardiologii
  1) Oddział Kliniczny Kardiologii Ogólnej i Chorób Wewnętrznych
  2) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  3) Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej
  a) Pracownia Hemodynamiki
  4) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
  a) Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
  5) Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej
  a) Pracownia Holtera
  b) Pracownia Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii
  c) Pracownia Telemedycyny i Kontroli Urządzeń Implantowanych Serca
  d) Pracownia Testów Pochyleniowych
  e) Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej
  f) Pracownia Echokardiograficzna
  g) Pracownia EKG
 2. Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii
  1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
  2) Oddział Kliniczny Torakochirurgii
  3) Oddział Kliniczny Zaawansowanej Niewydolności Serca i Transplantologii
  4)  Oddział Kliniczny Kardioanestezjologii
 1. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
  a) Pododdział Hipertensjologii
  b) Pododdział Angiologii
  2) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
  3) Pracownia Echokardiografii
  4) Pracownia 24-godzinnego Monitorowania Ciśnienia Tętniczego
  5) Pracownia EKG i Testów Wysiłkowych
 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
 1. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 1. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  a) Pododdział Gastroenterologii Zabiegowej
  2) Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
  3) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
  4) Pracownia Ultrasonograficzna
 2. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  a) Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
  2) Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej
  3) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  4) Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
  5) Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
  6) Ośrodek Tlenoterapii Domowej
 1. Klinika Neurologii
  1) Oddział Kliniczny Neurologii
  2) Oddział Kliniczny Udarowy
  3) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
  4) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dzieci
  5) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dorosłych
 1. Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Hematologii
  2) Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych
  3) Bank Komórek Krwiotwórczych
 1. Klinika Onkologii
  1) Oddział Kliniczny Onkologii
  a) Pododdział Dziennej Chemioterapii
 1. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  1) Oddział Intensywnej Terapii
  2) Oddział Pooperacyjny
 1. Szpitalna Izba Przyjęć
  1)  Dział Przyjęć Planowych
 1. Centralny Blok Operacyjny
  1) Blok Operacyjny
 1. Zakład Rehabilitacji
  1) Oddział Dzienny Rehabilitacji
  2) Pracownia Rehabilitacji
 1. II Zakład Radiologii
  1) Pracownia Radiologii Konwencjonalnej
  2) Pracownia Tomografii Komputerowej
  3) Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej
  4) Pracownia Ultrasonografii
  4) Ośrodek Naczyniowy
  6) Pracownia Densytometrii
 1. Zakład Medycyny Nuklearnej
  1) Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych
  2) Pracownia PET
 1. Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej
  1) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  2) Poradnia Alergologiczna
  3) Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 1. Apteka Szpitalna
  1) Pracownia Cytostatyków
  2) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Banacha

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Audiologiczna
 2. Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 3. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 4. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 5. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 6. Poradnia Diabetologiczna
 7. Poradnia Endokrynologiczna
 8. Poradnia Foniatryczna
 9. Poradnia Gastroenterologiczna
 10. Poradnia Genetyczna
 11. Poradnia Hematologiczna
 12. Poradnia Kardiochirurgiczna
 13. Poradnia Kardiologiczna
 14. Poradnia Leczenia Bólu
 15. Poradnia Logopedyczna
 16. Poradnia Leczenia Bezdechu Sennego
 17. Poradnia Nefrologiczna
 18. Poradnia Neurochirurgiczna
 19. Poradnia Neurologiczna
 20. Poradnia Okulistyczna
 21. Poradnia Onkologiczna
 22. Poradnia Onkologii Laryngologicznej
 23. Poradnia Otolaryngologiczna
 24. Poradnia Pulmonologiczna
 25. Poradnia Stopy Cukrzycowej
 26. Poradnia Transplantologiczna
 27. Poradnia Transplantacji Komórkowych
 28. Poradnia Zaawansowanej Niewydolności Serca
 29. Pracownia Audiometrii
 30. Pracownia Spirometrii
 31. Pracownia UDP
 32. Pracownia USG
 33. Punkt Pobrań
 34. Gabinet Korekcji Wad Słuchu
 35. Gabinet Żywienia Pozajelitowego

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Pediatryczny
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
1) Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
a) Pododdział Anestezjologii
b) Pododdział Intensywnej Terapii
c) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej
d) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej

2. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

3. Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii

4. Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii Żywienia Dzieci i Pediatrii
a) Pododdział Kliniczny Dzienny Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii
2) Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego
3) Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
4) Pracownia Żywienia Dzieci

5. Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
a) Pododdział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
b) Pododdział Kliniczny Onkologii i Pediatrii
c) Pododdział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku

6. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej

7. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
a) Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
b) Pracownia Hemodynamiki

8. Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym
2) Stacja Dializ z Pododdziałem dializ otrzewnowych
3) Pracownia Biopsji Nerki
4) Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
5) Pracownia Urodynamiczna

9. Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej

10. Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich
1) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich, Intensywnej Opieki i Terapii Noworodka
a) Pododdział Kliniczny Noworodka w systemie „matka z dzieckiem”

11. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
a) Pracownia EMG
b) Pracownia EEG

12. Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

13. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
1) Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

14. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

14. Klinika Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka i Pododdziałem Dziennym
2) Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

16. Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

17. Klinka Położnictwa i Perinatologii
1) Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii
2) Blok Operacyjny Położniczy
3) Izba Przyjęć Położnicza

18. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
1) Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
2) Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
3) Izba Przyjęć Psychiatryczna
4) Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży

19. Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

20. Zakład Radiologii Pediatrycznej
1) Pracownia Rezonansu Magnetycznego dla Dzieci
2) Pracownia RTG
3) Pracownia Tomografii Komputerowej
4) Pracownia USG

21. Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny
1) Blok Operacyjny
a) Pracownia Bronchoskopii
b) Pracownie Endoskopii

22. Szpitalny Oddział Ratunkowy

23. Izba Przyjęć Planowych

24. Dział Rehabilitacji Dziecięcej
1) Dział Fizjoterapii
2) Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Dorosłych
3) Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

24. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
2) Pracownia Leku Jałowego

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 2. Poradnia Anestezjologiczna dla dzieci
 3. Poradnia Autystyczna dla dzieci
 4. Poradnia Audiologiczna dla dzieci
 5. Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 6. Poradnia Chirurgii plastycznej dla dzieci
 7. Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci
 8. Poradnia Chorób Aorty
 9. Poradnia Chorób jelitowych dla dzieci
 10. Poradnia Chorób zakaźnych dla dzieci
 11. Poradnia Dermatologiczna dla dzieci
 12. Poradnia Diabetologiczna dla dzieci
 13. Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci
 14. Poradnia Ftyzjatryczna dla dzieci
 15. Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 16. Poradnia Genetyczna dla dzieci
 17. Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt
 18. Poradnia Ginekologiczno – położnicza
 19. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 20. Poradnia Hematologiczna dla dzieci
 21. Poradnia Kardiochirurgiczna dla dzieci
 22. Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
 23. Poradnia Laktacyjna
 24. Poradnia Leczenia bólu dla dzieci
 25. Poradnia Leczenia otyłości u dzieci
 26. Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 27. Poradnia Neonatologiczna
 28. Poradnia Neurochirurgiczna dla dzieci
 29. Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 30. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 31. Poradnia Okulistyczna dla dzieci
 32. Poradnia Onkologiczna dla dzieci
 33. Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
 34. Poradnia Pediatryczna
 35. Poradnia Preluksacyjna dla dzieci
 36. Poradnia Psychologiczna dla dzieci
 37. Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
 38. Poradnia Przeszczepowa dla dzieci
 39. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci
 40. Poradnia Urologiczna dla dzieci
 41. Poradnia Wad postawy u dzieci
 42. Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 43. Poradnia Żywienia dojelitowego dla dzieci
 44. Samodzielna Pracownia Neurogenetyczna
 45. Punkt Pobrań
 46. Punkt Szczepień dla dzieci
 47. Pracownia EEG
 48. Pracownia EKG
 49. Pracownia Audiologiczna dla dzieci
 50. Pracownia Testów Skórnych
 51. Centrum koordynowanej opieki medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami i pochodnymi im rasopatiami

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Lindleya
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
1) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
2) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
3) Blok Operacyjny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
1) Oddział Chirurgii Ogólnej
2) Oddział Transplantologii KChOiT
3) Oddział Neurotraumatologii
4) Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego
5) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
6) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej
7) Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych

3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej
1) Oddział Chorób Wewnętrznych KCWiK
2) Oddział Kardiologiczny
3) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
4) Oddział Geriatrii
5) Pracownia Hemodynamiki
6) Pracownia Echokardiograficzna
7) Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
8) Pracownia Elektrofizjologii

4. Klinika Dermatologiczna
1) Oddział Dermatologiczny
2) Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
3) Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
4) Pracownia Krioterapii
5) Pracownia Laseroterapii
6) Pracownia Fototerapii i Fotobiologii
7) Pracownia Wideodermoskopii
8) Pracownia Trichoskopii
9) Pracownia Kapilaroskopii
10) Diagnostyki Nowotworów Skóry

5. Klinika Medycyny Paliatywnej
1) Oddział Kliniczny Medycyny Paliatywnej

6. Klinika Okulistyki
1) Oddział Okulistyki
2) Blok Operacyjny Okulistyki
3) Pracownia Laserowa
4) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
5) Pracownia Pola Widzenia
6) Pracownia Obrazowa
7) Pracownia Analizy Obrazu i Zastosowań Techniki Komputerowej w Okulistyce
8) Pracownia Elektrofizjologii
9) Pracownia Ultrasonograficzna
10) Pracownia Fizjoterapii
11) Pracownia Topografii Rogówki

7. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
1) Oddział Ortopedyczny
2) Oddział Ortopedii i Endoprotezoplastyki
3) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
4) Blok Operacyjny Ortopedii
5) Pracownia Rehabilitacji

8. Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Transplantologii
2) Oddział Nefrologii
3) Oddział Chorób Wewnętrznych
4) Oddział Immunologii
5) Stacja Dializ
6) Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny

9. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
1) Oddział Urologiczny („A” i „B”)
2) Blok Operacyjny Urologii
3) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL

10. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1) Oddział Intensywnej Terapii
2) Zakład Anestezjologii

11. Szpitalny Oddział Ratunkowy

12. Zakład Radiologii Klinicznej

13. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Leku Jałowego

14. Izba Przyjęć Planowych

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

1.1 Komórki organizacyjne:

  1. Okulistyczna Poradnia Rekonstrukcyjna i Plastyczna
  2. Poradnia Alergologiczna
  3. Poradnia Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
  4. Poradnia Chirurgii Ogólnej
  5. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  6. Poradnia Chirurgii Ręki
  7. Poradnia Chorób Wewnętrznych
  8. Poradnia Dermatologiczna
  9. Poradnia Geriatryczna
  10. Poradnia Immunologiczna
  11. Poradnia Kardiologiczna
  12. Poradnia Leczenia Bólu
  13. Poradnia Leczenia Jaskry
  14. Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
  15. Poradnia Lekarza POZ
  16. Poradnia Medycyny Pracy
  17. Poradnia Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
  18. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
  19. Poradnia Nefrologiczna
  20. Poradnia Neurologiczna
  21. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
  22. Poradnia Okulistyczna Ogólna
  23. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych
  24. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
  25. Poradnia Preluksacyjna
  26. Poradnia Strabologiczna dla Dorosłych i Dzieci
  27. Poradnia Transplantologiczna
  28. Poradnia Urologiczna
  29. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii
  30. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii Septycznej
  31. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Ogólnej
  32. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Urologiczny
  33. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
  34. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Okulistyczny
  35. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczny
  36. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczno – Wenerologiczny
  37. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny SOR

2. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna „Lecznica”
2.1 Komórki organizacyjne:

1. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny
2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
3. Poradnia Diabetologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
5. Poradnia Lekarza POZ
6. Poradnia Otolaryngologiczna
7. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej
8. Poradnia Położnej Środowiskowo – Rodzinnej
9. Poradnia Pulmonologiczna
10. Poradnia Rehabilitacyjna
11. Poradnia Reumatologiczna
12. Pracownia Fizjoterapii
13. Pracownia USG

VII. Zakład Leczniczy: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Komórki organizacyjne:

 1. Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK):
  1) Pracownia Biochemii
  2) Pracownia Badań Pilnych
  3) Pracownia Analityki Ogólnej
  4) Pracownia Hematologii i Płynów Ustrojowych
  5) Pracownia Krzepnięcia
  6) Pracownia Immunologii
  7) Pracownia Immunochemii
  8) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
  w Warszawie (DSK):
  1) Pracownia Hematologii
  2) Pracownia Koagulologii
  3) Pracownia Biochemii z Immunochemią
  4) Pracownia Analityki Ogólnej z Parazytologią
  5) Pracownia Alergologii
  6) Pracownia Autoimmunologii
  7) Pracownia Zaburzeń Metabolicznych i Terapii Monitorowanej
  8) Pracownia Badań Pilnych
  9) Pracownia Cytometrii Przepływowej
  10) Pracownia Hodowli Komórkowej
  11) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ)
  1) Pracownia Biochemii
  2) Pracownia Hematologii i Koagulologii
  3) Pracownia Analityki Ogólnej
  4) Pracownia Immunochemii i Leków
  5) Punkt Przyjęcia Materiału Mikrobiologicznego
  6) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Mikrobiologii UCML
  1) Pracownia Bakteriologii
  2) Pracownia Beztlenowców
  3) Pracownia Mykologii
  4) Pracownia Serologii Infekcyjnej
  5) Pracownia Wirusologii i Biologii Molekularnej
  6) Pracownia Badań Czystości Mikrobiologicznej
  7) Pracownia Zakażeń Układu Moczowo-Płciowego
 1. Laboratorium Immunogenetyki UCML
  1) Pracownia Immunogenetyki
  2) Zakład Immunologii Klinicznej (SKDJ)
  a) Pracownia Zgodności Tkankowej
  b) Pracownia Diagnostyki Immunologicznej
  3) Ośrodek Poszukująco-Dobierający Dawców Komórek Krwiotwórczych
 2. Laboratorium Genetyki UCML
  1) Pracownia Genetyki Molekularnej i Cytogenetyki
  2) Pracownia Chorób Rzadkich
  3) Pracownia Genomiki

Jednostki i komórki organizacyjne obsługujące wszystkie lokalizacje podmiotu leczniczego UCK WUM

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Patomorfologii

Komórki organizacyjne:

 1. Zakład Patomorfologii
  a) Pracownia Histopatologii
  b) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
  c) Pracownia Autopsyjna

Jednostki i komórki organizacyjne obsługujące wybrane lokalizacje podmiotu leczniczego UCK WUM

Jednostka organizacyjna: Zakład Klinicznej Psychologii Zdrowia

Komórki organizacyjne:

1) Zakład Klinicznej Psychologii Zdrowia (CSK, SKDJ)