STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Banacha
1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
 1. Klinika Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby
  1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 1. a) Pododdział Intensywnej Opieki Chirurgicznej
  2) Oddział Kliniczny Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
 1. Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
  1) Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii, Audiologii, Foniatrii i Onkologii Laryngologicznej
 1. Klinika Neurochirurgii
  1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neuroortopedii
 1. Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
  2) Stacja Dializ z Pododdziałem Dializy Otrzewnowej
 1. Klinika Kardiologii
  1) Oddział Kliniczny Kardiologii Ogólnej
  2) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Kardiologicznej
  3) Oddział Kliniczny Kardiologii Inwazyjnej
  a) Pracownia Hemodynamiki
  4) Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
  a) Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
  5) Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej
  a) Pracownia Holtera
  b) Pracownia Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii
  c) Pracownia Telemedycyny i Kontroli Urządzeń Implantowanych Serca
  d) Pracownia Testów Pochyleniowych
  e) Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej
  f) Pracownia Echokardiograficzna
  g) Pracownia EKG
 2. Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii
  1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
  2) Oddział Kliniczny Torakochirurgii
  3) Oddział Kliniczny Zaawansowanej Niewydolności Serca i Transplantologii
  4)  Oddział Kliniczny Kardioanestezjologii
 1. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
 1. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 1. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 2. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
  a) Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
  2) Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej
  3) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  4) Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
  5) Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
  6) Ośrodek Tlenoterapii Domowej
 1. Klinika Neurologii
  1) Oddział Kliniczny Neurologii
  2) Oddział Kliniczny Udarowy
  3) Oddział Kliniczny Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
  4) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dzieci
  5) Oddział Kliniczny Chorób Rzadkich Nerwowo – Mięśniowych dla Dorosłych
 1. Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
  1) Oddział Kliniczny Hematologii
  2) Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych
  3) Bank Komórek Krwiotwórczych
 1. Klinika Onkologii
  1) Oddział Kliniczny Onkologii
 1. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  1) Oddział Intensywnej Terapii
  2) Oddział Pooperacyjny
 1. Szpitalna Izba Przyjęć
  1)  Dział Przyjęć Planowych
 1. Centralny Blok Operacyjny
  1) Blok Operacyjny
 1. Zakład Rehabilitacji
  1) Oddział Dzienny Rehabilitacji
  2) Pracownia Rehabilitacji
 1. Zakład Radiologii
  1) Pracownia Radiologii Konwencjonalnej
  2) Pracownia TK
  3) Pracownia MRI
  4) Ośrodek Naczyniowy
 1. Zakład Medycyny Nuklearnej
  1) Pracownia Badań Scyntygraficznych i Radioizotopowych
  2) Pracownia PET
 1. Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej
  1) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
  2) Poradnia Alergologiczna
  3) Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 1. Apteka Szpitalna
  1) Pracownia Cytostatyków
  2) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Banacha

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Audiologiczna
 2. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 3. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 4. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 5. Poradnia Diabetologiczna
 6. Poradnia Endokrynologiczna
 7. Poradnia Foniatryczna
 8. Poradnia Genetyczna
 9. Poradnia Hematologiczna
 10. Poradnia Kardiochirurgiczna
 11. Poradnia Kardiologiczna
 12. Poradnia Leczenia Bólu
 13. Poradnia Logopedyczna
 14. Poradnia Leczenia Bezdechu Sennego
 15. Poradnia Nefrologiczna
 16. Poradnia Neurochirurgiczna
 17. Poradnia Neurologiczna
 18. Poradnia Okulistyczna
 19. Poradnia Onkologiczna
 20. Poradnia Onkologii Laryngologicznej
 21. Poradnia Otolaryngologiczna
 22. Poradnia Pulmonologiczna
 23. Poradnia Stopy Cukrzycowej
 24. Poradnia Transplantologiczna
 25. Poradnia Transplantacji Komórkowych
 26. Pracownia Audiometrii
 27. Pracownia Spirometrii
 28. Pracownia UDP
 29. Pracownia USG
 30. Punkt Pobrań
 31. Gabinet Korekcji Wad Słuchu
 32. Gabinet Żywienia Pozajelitowego

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Pediatryczny
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
1) Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
a) Pododdział Anestezjologii
b) Pododdział Intensywnej Terapii
c) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej
d) Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej

2. Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

3. Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii

4. Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii Żywienia Dzieci i Pediatrii wraz z Pododdziałem Klinicznym Dziennym Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii

5. Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
a) Pododdział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
b) Pododdział Kliniczny Onkologii i Pediatrii
c) Pododdział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku

6. Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Chirurgii Dziecięcej

7. Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii
a) Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
b) Pracownia Hemodynamiki

8. Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym
2) Stacja Dializ z Pododdziałem dializ otrzewnowych

9. Klinika Neurochirurgii i Traumatologii Wieku Dziecięcego
1) Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu

10. Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich
1) Oddział Kliniczny Neonatologii i Chorób Rzadkich
a) Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka
b) Pododdział Opieki Ciągłej
c) Pododdział Opieki Pośredniej
d) Pododdział Izolacyjny dla Noworodków Obserwowanych i Wcześniaków
e) Pododdział dla Noworodków w systemie matka – dziecko

11. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
a) Pracownia EMG
b) Pracownia EEG

12. Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

13. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii

14. Klinika Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka i Pododdziałem Dziennym
2) Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

15. Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii
1) Oddział Kliniczny Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

16. Klinka Położnictwa i Perinatologii
1) Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii
2) Blok Operacyjny Położniczy
3) Izba Przyjęć Położnicza

17. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
1) Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
2) Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego
3) Izba Przyjęć Psychiatryczna
4) Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży

18. Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

19. Zakład Radiologii Pediatrycznej
1) Pracownia Rezonansu Magnetycznego dla Dzieci
2) Pracownia RTG
3) Pracownia Tomografii Komputerowej
4) Pracownia USG

20. Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny
1) Blok Operacyjny
a) Pracownia Gastroskopii
b) Pracownia Bronchoskopii
c) Pracownia Kolonoskopii
d) Pracownie Endoskopii

21. Szpitalny Oddział Ratunkowy

22. Izba Przyjęć Planowych

23. Dział Rehabilitacji Dziecięcej
1) Dział Fizjoterapii
2) Oddział Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci
3) Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

24. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Żywienia Pozajelitowego
2) Pracownia Leku Jałowego

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

1.1 Komórki organizacyjne:

 1. Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 2. Poradnia Anestezjologiczna dla dzieci
 3. Poradnia Autystyczna dla dzieci
 4. Poradnia Audiologiczna dla dzieci
 5. Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 6. Poradnia Chirurgii plastycznej dla dzieci
 7. Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci
 8. Poradnia Chorób Aorty
 9. Poradnia Chorób jelitowych dla dzieci
 10. Poradnia Chorób zakaźnych dla dzieci
 11. Poradnia Dermatologiczna dla dzieci
 12. Poradnia Diabetologiczna dla dzieci
 13. Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci
 14. Poradnia Ftyzjatryczna dla dzieci
 15. Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 16. Poradnia Genetyczna dla dzieci
 17. Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt
 18. Poradnia Ginekologiczno – położnicza
 19. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 20. Poradnia Hematologiczna dla dzieci
 21. Poradnia Kardiochirurgiczna dla dzieci
 22. Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
 23. Poradnia Laktacyjna
 24. Poradnia Leczenia bólu dla dzieci
 25. Poradnia Leczenia otyłości u dzieci
 26. Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 27. Poradnia Neonatologiczna
 28. Poradnia Neurochirurgiczna dla dzieci
 29. Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 30. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 31. Poradnia Okulistyczna dla dzieci
 32. Poradnia Onkologiczna dla dzieci
 33. Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
 34. Poradnia Pediatryczna
 35. Poradnia Preluksacyjna dla dzieci
 36. Poradnia Psychologiczna dla dzieci
 37. Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
 38. Poradnia Przeszczepowa dla dzieci
 39. Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci
 40. Poradnia Urologiczna dla dzieci
 41. Poradnia Wad postawy u dzieci
 42. Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 43. Poradnia Żywienia dojelitowego dla dzieci
 44. Samodzielna Pracownia Neurogenetyczna
 45. Punkt Pobrań
 46. Punkt Szczepień dla dzieci
 47. Pracownia EEG
 48. Pracownia EKG
 49. Pracownia Audiologiczna dla dzieci
 50. Pracownia Testów Skórnych
 51. Centrum koordynowanej opieki medycznej dla pacjentów z neurofibromatozami i pochodnymi im rasopatiami

1. Jednostka organizacyjna: Szpital Lindleya
1.1. Komórki organizacyjne:

1. Klinika Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
1) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
2) Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
3) Blok Operacyjny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

2. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
1) Oddział Chirurgii Ogólnej
2) Oddział Transplantologii KChOiT
3) Oddział Neurotraumatologii
4) Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego
5) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
6) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej
7) Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych

3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej
1) Oddział Chorób Wewnętrznych KCWiK
2) Oddział Kardiologiczny
3) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
4) Oddział Geriatrii
5) Pracownia Hemodynamiki
6) Pracownia Echokardiograficzna
7) Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
8) Pracownia Elektrofizjologii

4. Klinika Dermatologiczna
1) Oddział Dermatologiczny
2) Pracownia Histopatologii KD
3) Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
4) Pracownia Krioterapii
5) Pracownia Laseroterapii
6) Pracownia Fototerapii i Fotobiologii
7) Pracownia Wideodermoskopii
8) Pracownia Trichoskopii
9) Pracownia Kapilaroskopii
10) Diagnostyki Nowotworów Skóry

5. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Immunologii
2) Oddział Transplantologii KTW
3) Oddział Chorób Wewnętrznych KTW
4) Pracownia Specjalistyczna KTW

6. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
1) Oddział Medycyny Transplantacyjnej
2) Oddział Nefrologii
3) Oddział Chorób Wewnętrznych KMT
4) Stacja Dializ
5) Pracownia Histopatologii KMT

7. Klinika Okulistyki
1) Oddział Okulistyki
2) Blok Operacyjny Okulistyki
3) Pracownia Laserowa
4) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
5) Pracownia Pola Widzenia
6) Pracownia Obrazowa
7) Pracownia Analizy Obrazu i Zastosowań Techniki Komputerowej w Okulistyce
8) Pracownia Elektrofizjologii
9) Pracownia Ultrasonograficzna
10) Pracownia Fizjoterapii
11) Pracownia Topografii Rogówki

8. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
1) Oddział Ortopedyczny
2) Oddział Ortopedii i Endoprotezoplastyki
3) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
4) Blok Operacyjny Ortopedii
5) Pracownia Rehabilitacji

9. Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
1) Oddział Urologiczny („A” i „B”)
2) Blok Operacyjny Urologii
3) Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Czynnościowej, Endourologii i ESWL

10. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1) Oddział Intensywnej Terapii
2) Zakład Anestezjologii

11. Szpitalny Oddział Ratunkowy

12. Zakład Radiologii Klinicznej

13. Apteka Szpitalna
1) Pracownia Leku Jałowego

14. Izba Przyjęć Planowych

 1. Jednostka organizacyjna: Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

1.1 Komórki organizacyjne:

  1. Okulistyczna Poradnia Rekonstrukcyjna i Plastyczna
  2. Poradnia Alergologiczna
  3. Poradnia Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
  4. Poradnia Chirurgii Ogólnej
  5. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  6. Poradnia Chirurgii Ręki
  7. Poradnia Chorób Wewnętrznych
  8. Poradnia Dermatologiczna
  9. Poradnia Dermatologii i Wenerologii
  10. Poradnia Geriatryczna
  11. Poradnia Immunologiczna
  12. Poradnia Kardiologiczna
  13. Poradnia Leczenia Bólu
  14. Poradnia Leczenia Jaskry
  15. Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
  16. Poradnia Lekarza POZ
  17. Poradnia Medycyny Pracy
  18. Poradnia Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
  19. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
  20. Poradnia Nefrologiczna
  21. Poradnia Neurologiczna
  22. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
  23. Poradnia Okulistyczna Ogólna
  24. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych
  25. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
  26. Poradnia Preluksacyjna
  27. Poradnia Strabologiczna dla Dorosłych i Dzieci
  28. Poradnia Transplantologiczna
  29. Poradnia Urologiczna
  30. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii
  31. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Ortopedii Septycznej
  32. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Ogólnej
  33. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Urologiczny
  34. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
  35. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Okulistyczny
  36. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczny
  37. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Dermatologiczno – Wenerologiczny
  38. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny SOR

VII. Zakład Leczniczy: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Komórki organizacyjne:

 1. Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK):
  1) Pracownia Biochemii
  2) Pracownia Badań Pilnych
  3) Pracownia Analityki Ogólnej
  4) Pracownia Hematologii i Płynów Ustrojowych
  5) Pracownia Krzepnięcia
  6) Pracownia Immunologii
  7) Pracownia Immunochemii
  8) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
  w Warszawie (DSK):
  1) Pracownia Hematologii
  2) Pracownia Koagulologii
  3) Pracownia Biochemii z Immunochemią
  4) Pracownia Analityki Ogólnej z Parazytologią
  5) Pracownia Alergologii
  6) Pracownia Autoimmunologii
  7) Pracownia Zaburzeń Metabolicznych i Terapii Monitorowanej
  8) Pracownia Badań Pilnych
  9) Pracownia Cytometrii Przepływowej
  10) Pracownia Hodowli Komórkowej
  11) Pracownia Genetyki Medycznej
  12) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ)
  1) Pracownia Biochemii
  2) Pracownia Hematologii i Koagulologii
  3) Pracownia Analityki Ogólnej
  4) Pracownia Immunochemii i Leków
  5) Punkt Przyjęcia Materiału Mikrobiologicznego
  6) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 1. Laboratorium Mikrobiologii UCML
  1) Pracownia Bakteriologii
  2) Pracownia Beztlenowców
  3) Pracownia Mykologii
  4) Pracownia Serologii Infekcyjnej
  5) Pracownia Wirusologii i Biologii Molekularnej
  6) Pracownia Badań Czystości Mikrobiologicznej
  7) Pracownia Zakażeń Układu Moczowo-Płciowego
 1. Laboratorium Immunogenetyki UCML
  1) Pracownia Immunogenetyki
  2) Zakład Immunologii Klinicznej (SKDJ)
  a) Pracownia Zgodności Tkankowej
  b) Pracownia Diagnostyki Immunologicznej
  3) Ośrodek Poszukująco-Dobierający Dawców Komórek Krwiotwórczych

Jednostki i komórki organizacyjne obsługujące wszystkie lokalizacje podmiotu leczniczego UCK WUM

Jednostka organizacyjna: Uniwersyteckie Centrum Patomorfologii

Komórki organizacyjne:

 1. Zakład Patomorfologii
  a) Pracownia Genetyki Molekularnej i Cytogenetyki
  b) Pracownia Histopatologii
  c) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
  e) Pracownia Autopsyjna