ADMINISTRACJA

Archiwum Zakładowe w Lokalizacji Banacha

Koordynator: Mateusz Jurczyk
CSK, blok D, parter, pok. 6
22 599 25 57, 22 599 22 62
e-mail: archiwum.csk[at]uckwum.pl

Archiwum Zakładowe w Lokalizacji Lindleya

SKDJ, pawilon 13, parter
(wejście od ul. Oczki 4)
tel. 22 502 15 24, 22 502 11 08
e-mail: archiwum.skdj[at]uckwum.pl

Archiwum Zakładowe w Lokalizacji Żwirki i Wigury

Koordynator: Ewa Ziemska
DSK, -1.E, pok. 109
tel. 22 317 90 09
e-mail: archiwum.dsk[at]uckwum.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
w Lokalizacji Lindleya

p.o. Kierownik: Joanna Tomaszewicz
SKDJ, pawilon 14, piętro I, pok. 3
tel. 22 502 14 34, 22 502 14 38
e-mail: joanna.tomaszewicz[at]uckwum.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
w Lokalizacji Żwirki i Wigury
i w Lokalizacji Banacha

Kierownik: Edyta Frydrych
DSK, 5.D, pok. 125
tel. 22 317 91 40,
22 317 98 26, 22 317 97 72, 22 317 97 74
Z-ca kierownika: Karol Żelazowski
CSK, blok D, parter, pok. 22
tel. 22 599 20 14,
22 599 20 11, 22 599 27 02
e-mail: administracja.dsk[at]uckwum.pl

Dział Aparatury Medycznej

Kierownik: Marzena Kostera-Ostrowska
DSK, 5.D, pok. 122
tel. 22 317 91 38
Z-ca kierownika: Ilona Skowrońska
tel. 22 317 91 01
e-mail: dam.dsk[at]uckwum.pl
Z-ca kierownika: Jacek Gajda
CSK, blok E, piętro II,
pok. 2213, 2212
tel. 22 599 21 15
e-mail: dam.csk[at]uckwum.pl
Z-ca kierownika: Aleksandra Mechuła-Kozieł
SKDJ
tel. 22 502 11 01
e-mail: dam.skdj[at]uckwum.pl

Dział Controllingu i Analiz

Kierownik: Agnieszka Sukiennik
DSK, 5.F, pok. 121
tel. 22 317 96 54,
kom. 798 783 635
e-mail: analizy[at]uckwum.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy
Małgorzata Gawrońska
CSK, blok A, parter, pok. 17
tel. 22 599 15 25
e-mail: gk[at]uckwum.pl
Z-ca Głównego Księgowego
CSK, blok A, parter, pok. 16
tel. 22 599 10 95
e-mail: dfk[at]uckwum.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Renata Opala
DSK, -1.D, pok. 212
tel. 22 317 90 39
Z-ca kierownika: Paweł Opałka
tel. 22 599 10 61
Sekcja Administratorów Systemów i Sieci
tel. 22 317 90 40
Sekcja Administratorów Aplikacji
tel. 22 317 90 01
Sekcja Help-desk
tel. 22 599 10 91
e-mail: it[at]uckwum.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: Anna Krutczenko
tel. 22 317 91 31
DSK, 0.D, pok. 006, 007, 019
tel. 22 317 91 11, 22 317 91 51,
22 317 91 81, 22 317 91 30, 22 317 91 14,
22 317 91 32, 22 317 91 34
e-mail: dop[at]uckwum.pl

Dział Rozliczeń

Kierownik: Ewelina Iwanicka
Z-ca kierownika: Iwona Marczenko
DSK, 5.D,
pok. 124, 103, 104, 003, 002
CSK, blok A, parter, pok. 15; blok E, piętro II,
pok. 22
SKDJ, pawilon 14, pok. 2; pawilon 20,
pok. 44
tel. 22 317 91 24, 22 317 98 06
e-mail: rozliczenia[at]uckwum.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Kierownik: Paulina Jurgiel
DSK, 5.D, pok. 108, 109, 110
tel. 22 317 91 37 (kontrakty),
22 317 97 86, 22 317 97 94
CSK, blok E, piętro II
tel. 22 599 17 39 (kontrakty),
22 599 17 12
Obsługa SKDJ: DSK, 5.D, pok.111, 112
tel. 22 317 98 34 (kontrakty),
22 317 98 35, 22 317 97 82,
22 317 97 05, 22 317 97 98

Kierownik ds. Płac: Małgorzata Dobrołęcka
Płace DSK: 5.D, pok. 105
tel. 22 317 97 68, 22 317 97 69
Płace CSK, Blok E, piętro II
tel. 22 5991711
Obsługa płac SKDJ: DSK, 5.D, pok.106
tel. 22 317 98 00, 22 317 98 05
e-mail: kadry[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Banacha i Żwirki i Wigury

Kierownik: Marcin Rodzoś
DSK, 5.D, pok. 126
tel. 22 317 90 26
e-mail: marcin.rodzos[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Lindleya

p.o. Kierownik: Dorota Szeląg
SKDJ, pawilon 14, piętro II, pok. 1
tel. 22 502 22 24
e-mail: dte.skdj[at]uckwum.pl
dorota.szelag[at]uckwum.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Bartosz Pitak
tel. 22 599 17 01
Z-ca kierownika: Waldemar Sikorski
tel. 22 599 17 50  
CSK, blok B, parter, pok. 01 – 06
e-mail: zp[at]uckwum.pl

Dział Zaopatrzenia

Kierownik: Elżbieta Kolejko
DSK, 0.D, pok. 005
tel. 22 317 98 04

Magazyn UCK WUM w CSK
kom.  607 943 627
Magazyn UCK WUM w SKDJ
kom. 506 996 972
e-mail: dz[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Brzostowski
DSK, 5.D, pok. 101
tel. 506 027 012
e-mail: iod[at]uckwum.pl

Dział BHP

Kierownik: Monika Kuźnar
CSK, blok E, piętro II, pok. 2239, 2240
22 599 20 61, 22 599 22 61
SKDJ, pawilon 14, klatka II, parter
tel. 22 502 10 17, 502 12 46, 502 18 50
e-mail: bhp[at]uckwum.pl

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Koordynator: Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej UCK WUM
Paweł Rogowski
DSK, 5.D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: pawel.rogowski[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej CSK Banacha
Arkadiusz Pich
DSK, 5D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: arkadiusz.pich[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej SKDJ
Paweł Dąbrowski
SKDJ, pawilon 14, piętro II
tel. 22 502 10 64
e-mail: pawel.dabrowski[at]uckwum.pl

Obronność i Reagowanie Kryzysowe

Koordynator ds. obronnych UCK WUM: Wojciech Stężycki
DSK, 5.D, pok. 13
tel. 22 317 97 65
e-mail: wojciech.stezycki[at]uckwum.pl
CSK, blok E, piętro II, pok. 2214
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl
SKDJ, pawilon 14, piętro II, pok. 16
tel. 22 502 10 24
e-mail: oc.skdj[at]uckwum.pl

Ochrona Informacji Niejawnych (OIN)

Pełnomocnik UCK WUM ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Janusz Wandas
CSK, blok E, piętro II, pok. 2214
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Opieki
UCK WUM

Monika Puszer
tel. 22 317 91 54
kom. 697 650 790

Dział Jakości UCK WUM

DSK, 0.D, pok. 016
tel. 22 317 91 52, 22 317 91 53
e-mail: dzial.jakosci[at]uckwum.pl