ADMINISTRACJA

Archiwum Zakładowe

Kierownik: Ewa Ziemska
DSK, -1.E, pok. 109
tel. 22 317 90 09
e-mail: archiwum.dsk[at]uckwum.pl

w Lokalizacji Banacha
Koordynator: Adam Magdziarz
CSK, blok D, parter, pok. 6
22 599 25 57, 22 599 22 62
e-mail: archiwum.csk[at]uckwum.pl

w Lokalizacji Lindleya
Koordynator: Katarzyna Korzeniewska
SKDJ, pawilon 13, parter
(wejście od ul. Oczki 4)
tel. 22 502 11 08, 22 502 14 43,
22 502 15 24, 22 502 17 08
e-mail: archiwum.skdj[at]uckwum.pl

Biuro Dyrektora UCK WUM

z-ca Kierownika: Iwona Różańska
CSK, blok A, parter, pok. 42
tel. 22 599 15 00, 22 599 15 10
e-mail: iwona.rozanska[at]uckwum.pl 

Centralna Sterylizatornia

Kierownik: Małgorzata Piotrowska
CSK, blok C, piętro -1
tel. 22 599 22 83,
kom. 507 974 195
e-mail: malgorzata.piotrowska[at]uckwum.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Karol Żelazowski
CSK, blok D, parter, pok. 22
tel. 22 599 20 14,
22 599 20 11, 22 599 27 02

Z-ca kierownika w lokalizacji CSK i DSK: Paulina Dudek
DSK, 5.D, pok. 125
tel. 22 317 98 26,
22 317 91 40, 22 317 97 72, 22 317 97 74

Z-ca kierownika: Violetta Kamińska
SKDJ, pawilon 14, piętro I, pok. 3
tel. 22 502 21 61,
22 502 14 34, 22 502 14 38

e-mail: administracja.dsk[at]uckwum.pl

Dział Aparatury Medycznej

Kierownik: Marzena Kostera-Ostrowska
DSK, 5.D, pok. 122
tel. 22 317 91 38

Z-ca kierownika DSK: Ilona Skowrońska
tel. 22 317 91 01
e-mail: dam.dsk[at]uckwum.pl

Z-ca kierownika CSK: Jacek Gajda
CSK, blok E, piętro II,
pok. 2213, 2212
tel. 22 599 21 15, 22 599 20 43
e-mail: dam.csk[at]uckwum.pl

Z-ca kierownika SKDJ: Aleksandra Mechuła-Kozieł
SKDJ
tel. 22 502 11 01
e-mail: dam.skdj[at]uckwum.pl

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Kierownik: Aneta Łagocka
DSK, 5.D, pok. 101
tel. 22 317 97 90
e-mail: aneta.lagocka[at]uckwum.pl

Dział BHP

Kierownik: Monika Kuźnar
DSK, 5.D, pokój 111
tel. 22 317 99 88

Z-ca kierownika: Joanna Miąsek
SKDJ, pawilon 14, klatka II, parter
tel. 22 502 10 17

Obsługa pracowników CSK
CSK, blok E, piętro II, pok. 2239
tel. 22 599 20 61, 22 599 22 61

Obsługa pracowników DSK
DSK, 5.D pok. 111
22 317 97 97, 22 317 97 82
tel. 22 317 99 88, 797 050 921

Obsługa pracowników SKDJ
SKDJ, pawilon 14, klatka II, parter
tel. 22 502 12 46, 502 18 50
797 050 922

e-mail: bhp[at]uckwum.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy
Małgorzata Gawrońska
CSK, blok A, parter, pok. 17
tel. 22 599 15 25
e-mail: gk[at]uckwum.pl

Z-ca Głównego Księgowego
CSK, blok A, parter, pok. 16
tel. 22 599 11 38
e-mail: dfk[at]uckwum.pl

Dział Controllingu i Analiz

CSK, blok A, pok. 30
tel. 22 599 21 29
kom. 507 974 235
e-mail: analizy[at]uckwum.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Adam Małecki
DSK, -1.E, pok. 106
tel. 22 317 90 39

Z-ca kierownika: Renata Opala
tel. 22 317 90 39

Sekcja Administratorów Systemów i Sieci
tel. 22 317 90 00
Sekcja Administratorów Aplikacji
tel. 22 317 90 00
Sekcja Help-desk
tel. 22 317 90 00

e-mail: it[at]uckwum.pl

Dział Jakości UCK WUM

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Opieki
UCK WUM
Monika Godlewska

Kierownik: Monika Godlewska
DSK, 0.D, pok. 006
tel. 22 317 91 53

pok. 006
tel. 22 317 91 58, 22 317 91 61

pok. 019
tel. 22 317 91 54, 22 317 91 57, 22 317 91 59
e-mail: dzial.jakosci[at]uckwum.pl

Specjalista ds. treści www
Kinga Adamczyk-Opałka
tel. 22 317 91 52
kom. 602 483 143
e-mail: kinga.opalka[at]uckwum.pl

Dział Kontraktów Medycznych

Kierownik: Katarzyna Zielińska
tel. 22 599 17 95
e-mail: katarzyna.zielinska[at]uckwum.pl
Z-ca kierownika: Monika Leputa
tel. 22 599 17 94

CSK, blok B,  parter, pok.14

Kontrakty UCK WUM
CSK, blok B, parter, pok. 8
CSK tel. 22 599 17 38, tel. 22 599 17 39, tel. 22 599 17 61
SKDJ tel. 22 599 17 62

CSK, blok B, parter, pok. 9
DSK tel. 22 599 17 51, tel. 22 599 17 57

Dział Logistyki

Kierownik: Paweł Kępski
DSK, V.D, pok. 116
tel. 22 317 99 89
kom. 519 843 621

Specjalista i kierowcy:
tel. 22 317 90 11
e-mail: pawel.kepski[at]uckwum.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: Anita Ziółkowska-Sadowska
tel. 22 317 91 31
DSK, 0.D, pok. 009

pok. 024
tel. 22 317 91 11, 22 317 91 14,
22 317 91 32, 22 317 91 34,
22 317 91 35, 22 317 91 51,
22 317 91 67, 22 317 91 81
e-mail: dop[at]uckwum.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Anita Ziółkowska-Sadowska
tel. 22 317 91 31
DSK, 0.D, POK. 009
e-mail: prawapacjenta@uckwum.pl

Biuro Prasowe
Koordynator: Barbara Mietkowska
DSK, 0.D, pok. 008
kom. 692 411 181
e-mail: barbara.mietkowska[at]uckwum.pl

Kancelaria
DSK, 0.D, pok. 001
tel. 22 317 90 31, 22 317 90 23, 22 317 90 30
e-mail: kancelaria[at]uckwum.pl
adres skrzynki e-PUAP: /sp_csk/skrytka

Pracownik Socjalny
Beata Banach
e-mail: beata.banach[at]uckwum.pl

Dział Projektów Inwestycyjnych i pozyskiwania środków

Kierownik: Adam Tarka
DSK, 0.D, pok. 016
tel. 22 317 98 00
e-mail: adam.tarka[at]uckwum.pl
dpi[at]uckwum.pl

Sekcja Projektów Zagranicznych
Kierownik: Sylwia Jędrzejczyk-Kowalska
DSK, 0.D, pok. 004
tel. 22 317 91 60
e-mail: sylwia.kowalska[at]uckwum.pl
dpi[at]uckwum.pl

Dział Rozliczeń

Kierownik: Paulina Kaczmarska
tel. 22 317 91 24

Z-ca kierownika: Iwona Marczenko
22 317 98 06

DSK, 5.D,
pok. 124, 103, 104, 003, 002
CSK, blok A, parter, pok. 15; blok E, piętro II,
pok. 22
SKDJ, pawilon 14, pok. 2; pawilon 20,
pok. 44

e-mail: rozliczenia[at]uckwum.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Kierownik DSPiP UCK WUM:
Anna Niewiadomska
tel. 22 317 97 67
DSK, 5.D, pok. 115

Kadry DSK
Z-ca kierownika DSPiP w lokalizacji DSK:
Magdalena Barbachowska
ul. Żwirki i Wigury 63a
5.D, pok. 108, 109, 110, 112
22 317 97 84, 22 317 97 86,
22 317 97 89, 22 317 97 92, 22 317 97 94,
22 317 97 98, 22 317 98 12, 22 317 98 17,
22 317 91 37
Płace DSK: 5.D, pok. 105, 106
tel. 22 317 97 68, 22 317 97 69

Kadry i Płace CSK
Z-ca kierownika DSPiP: Urszula Popow
w lokalizacji CSK
tel.  22 599 17 36
Blok E, piętro II
tel. (22) 599-17-11, 599-17-12
Staże i Szkolenia:
Blok A, parter, Punkt przyjmowania dokumentacji
tel. (22) 599-17-06, 599-17-96, 599-17-98

Kadry SKDJ:
Kierownik DSPiP w lokalizacji SKDJ:
Anna Niewiadomska
ul. Lindleya 4
SKDJ, pawilon 19
tel. 22 502 15 38 (kontrakty),
22 502 15 68, 22 502 11 15, 22 502 15 34,
22 502 10 09, 22 502 11 30, 22 502 15 40
Sprawy socjalne: tel. 22 502 10 26
Obsługa płac SKDJ: tel. 22 502 11 28
22 502 10 25, 22 502 10 28

e-mail: kadry[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Banacha i Żwirki i Wigury

p.o. Kierownik: Jarosław Samoraj
DSK, 5.D, pok. 126
tel. 22 317 99 78
e-mail: jaroslaw.samoraj[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Lindleya

Kierownik: Krystian Rajtak
SKDJ, pawilon 14, piętro III, pok. 30
tel. 22 502 11 63
e-mail: krystian.rajtak[at]uckwum.pl
tel. 22 502 15 59
e-mail: dte.skdj[at]uckwum.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Katarzyna Sobala
tel. 22 599 17 01
Z-ca kierownika: Waldemar Sikorski
tel. 22 599 17 50
CSK, blok A, parter, pok. 27 – 29
e-mail: zp[at]uckwum.pl

Dział Zaopatrzenia

Kierownik: Maria Rawska-Trela
DSK, 0.D, pok. 003
tel. 22 317 98 03

Z-ca kierownika: Iwona Makarska
DSK, 0.D, pok. 003
tel. 22 317 98 02

Magazyn UCK WUM w CSK
kom.  607 943 627

Magazyn UCK WUM w DSK
kom. 506 996 399

Magazyn UCK WUM w SKDJ
kom. 506 996 972

e-mail: dz[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Guz
DSK, 5.D, pok. 101
tel. 22 317 94 88
e-mail: iod[at]uckwum.pl

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Koordynator: Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej UCK WUM
Paweł Rogowski
DSK, 5.D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: pawel.rogowski[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej CSK Banacha
Arkadiusz Pich
DSK, 5D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: arkadiusz.pich[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej SKDJ
Paweł Dąbrowski
SKDJ, pawilon 16, parter, pok. 2
tel. 22 502 10 64
e-mail: pawel.dabrowski[at]uckwum.pl

Obronność i Reagowanie Kryzysowe

Koordynator ds. obronnych UCK WUM: Marcin Charkiewicz
DSK, 5.D, pok. 13
tel. 22 317 97 65
e-mail: marcin.charkiewicz[at]uckwum.pl

CSK, blok B, parter, pok. 33
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl

SKDJ, pawilon 14, piętro II, pok. 16
tel. 22 502 10 24
e-mail: oc.skdj[at]uckwum.pl

Ochrona Informacji Niejawnych (OIN)

Pełnomocnik UCK WUM ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Janusz Wandas
CSK, blok B, parter, pok. 33
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl