ADMINISTRACJA

Archiwum Zakładowe

w Lokalizacji Banacha
Koordynator: Mateusz Jurczyk
CSK, blok D, parter, pok. 6
22 599 25 57, 22 599 22 62
e-mail: archiwum.csk[at]uckwum.pl

w Lokalizacji Lindleya
SKDJ, pawilon 13, parter
(wejście od ul. Oczki 4)
tel. 22 502 15 24, 22 502 11 08
e-mail: archiwum.skdj[at]uckwum.pl

w Lokalizacji Żwirki i Wigury
Koordynator: Ewa Ziemska
DSK, -1.E, pok. 109
tel. 22 317 90 09
e-mail: archiwum.dsk[at]uckwum.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Karol Żelazowski
CSK, blok D, parter, pok. 22
tel. 22 599 20 14,
22 599 20 11, 22 599 27 02
p.o. Z-ca kierownika: Paulina Dudek
DSK, 5.D, pok. 125
tel. 22 317 98 26,
22 317 91 40, 22 317 97 72, 22 317 97 74
SKDJ, pawilon 14, piętro I, pok. 3
tel. 22 502 14 34, 22 502 14 38
e-mail: administracja.dsk[at]uckwum.pl

Dział Aparatury Medycznej

Kierownik: Marzena Kostera-Ostrowska
DSK, 5.D, pok. 122
tel. 22 317 91 38
Z-ca kierownika: Ilona Skowrońska
tel. 22 317 91 01
e-mail: dam.dsk[at]uckwum.pl
Z-ca kierownika: Jacek Gajda
CSK, blok E, piętro II,
pok. 2213, 2212
tel. 22 599 21 15
e-mail: dam.csk[at]uckwum.pl
Z-ca kierownika: Aleksandra Mechuła-Kozieł
SKDJ
tel. 22 502 11 01
e-mail: dam.skdj[at]uckwum.pl

Dział Controllingu i Analiz

Kierownik: Agnieszka Sukiennik
DSK, 5.F, pok. 121
tel. 22 317 96 54,
kom. 798 783 635
e-mail: analizy[at]uckwum.pl

Dział Dekontaminacji

p.o. Kierownik: Małgorzata Dawidowska
CSK, blok A, parter, pok. 26
tel. 22 599 17 95,
kom. 602 440 211
e-mail: malgorzata.dawidowska[at]uckwum.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy
Małgorzata Gawrońska
CSK, blok A, parter, pok. 17
tel. 22 599 15 25
e-mail: gk[at]uckwum.pl
Z-ca Głównego Księgowego
CSK, blok A, parter, pok. 16
tel. 22 599 10 95
e-mail: dfk[at]uckwum.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Renata Opala
DSK, -1.D, pok. 212
tel. 22 317 90 39
Z-ca kierownika: Paweł Opałka
tel. 22 599 10 61
Sekcja Administratorów Systemów i Sieci
tel. 22 317 90 40
Sekcja Administratorów Aplikacji
tel. 22 317 90 01
Sekcja Help-desk
tel. 22 599 10 31
e-mail: it[at]uckwum.pl

Dział Logistyki

Kierownik: Paweł Kępski
DSK, -1.E, pok. 103
tel. 22 317 99 89
kom. 519 843 621
Specjalista i kierowcy:
tel. 22 317 90 11
e-mail: pawel.kepski[at]uckwum.pl

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik: Anna Krutczenko
tel. 22 317 91 31
DSK, 0.D, pok. 006, 007, 019
tel. 22 317 91 11, 22 317 91 51,
22 317 91 81, 22 317 91 30, 22 317 91 14,
22 317 91 32, 22 317 91 34
e-mail: dop[at]uckwum.pl

Dział Projektów Inwestycyjnych

Kierownik: Adam Tarka
Sekcja Projektów Zagranicznych
Kierownik: Sylwia Jędrzejczyk-Kowalska
DSK, 0.D, pok. 004
tel. 22 317 91 60
e-mail: dpi[at]uckwum.pl

Dział Rozliczeń

Kierownik: Ewelina Iwanicka
Z-ca kierownika: Iwona Marczenko
DSK, 5.D,
pok. 124, 103, 104, 003, 002
CSK, blok A, parter, pok. 15; blok E, piętro II,
pok. 22
SKDJ, pawilon 14, pok. 2; pawilon 20,
pok. 44
tel. 22 317 91 24, 22 317 98 06
e-mail: rozliczenia[at]uckwum.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Kierownik: Anna Niewiadomska
DSK, 5.D, pok. 108, 109, 110
tel. 22 317 91 37 (kontrakty),
22 317 97 86, 22 317 97 94
CSK, blok E, piętro II
tel. 22 599 17 39 (kontrakty),
22 599 17 12
Obsługa SKDJ: DSK, 5.D, pok.111, 112
tel. 22 317 98 34 (kontrakty),
22 317 98 35, 22 317 97 82,
22 317 97 05, 22 317 97 98

Kierownik ds. Płac: Małgorzata Dobrołęcka
Płace DSK: 5.D, pok. 105
tel. 22 317 97 68, 22 317 97 69
Płace CSK, Blok E, piętro II
tel. 22 5991711
Obsługa płac SKDJ: DSK, 5.D, pok.106
tel. 22 317 98 00, 22 317 98 05
e-mail: kadry[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Banacha i Żwirki i Wigury

Kierownik: Marcin Rodzoś
DSK, 5.D, pok. 126
tel. 22 317 90 26
e-mail: marcin.rodzos[at]uckwum.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny w Lokalizacji Lindleya

SKDJ, pawilon 14, piętro III, pok. 1
tel. 22 502 22 24
e-mail: dte.skdj[at]uckwum.pl
dorota.szelag[at]uckwum.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Bartosz Pitak
tel. 22 599 17 01
Z-ca kierownika: Waldemar Sikorski
tel. 22 599 17 50
Obsługa administracyjna
tel. 22 599 17 02
CSK, blok A, parter, pok. 27 – 29
e-mail: zp[at]uckwum.pl

Dział Zaopatrzenia

Kierownik: Katarzyna Sobala
DSK, 0.D, pok. 005
tel. 22 317 98 04

Magazyn UCK WUM w CSK
kom.  607 943 627
Magazyn UCK WUM w SKDJ
kom. 506 996 972
e-mail: dz[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Brzostowski
DSK, 5.D, pok. 101
tel. 506 027 012
e-mail: iod[at]uckwum.pl

Dział BHP

Kierownik: Monika Kuźnar
CSK, blok E, piętro II
Obsługa pracowników CSK pok. 2239
tel. 22 599 20 61, 22 599 22 61
797 050 921
Obsługa pracowników DSK pok. 2240
tel. 22 599 20 62, 797 050 921
SKDJ, pawilon 14, klatka II, parter
tel. 22 502 10 17, 502 12 46, 502 18 50
797 050 922
e-mail: bhp[at]uckwum.pl

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Koordynator: Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej UCK WUM
Paweł Rogowski
DSK, 5.D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: pawel.rogowski[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej CSK Banacha
Arkadiusz Pich
DSK, 5D, pok. 113
tel. 22 317 97 65
e-mail: arkadiusz.pich[at]uckwum.pl

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej SKDJ
Paweł Dąbrowski
SKDJ, pawilon 14, piętro II
tel. 22 502 10 64
e-mail: pawel.dabrowski[at]uckwum.pl

Obronność i Reagowanie Kryzysowe

Koordynator ds. obronnych UCK WUM: Wojciech Stężycki
DSK, 5.D, pok. 13
tel. 22 317 97 65
e-mail: wojciech.stezycki[at]uckwum.pl
CSK, blok B, parter, pok. 14
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl
SKDJ, pawilon 14, piętro II, pok. 16
tel. 22 502 10 24
e-mail: oc.skdj[at]uckwum.pl

Ochrona Informacji Niejawnych (OIN)

Pełnomocnik UCK WUM ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Janusz Wandas
CSK, blok B, parter, pok. 14
tel. 22 599 23 43
e-mail: oc.csk[at]uckwum.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Opieki
UCK WUM

Ewa Kasztelan-Wierzbicka
tel. 22 317 91 53

Dział Jakości UCK WUM

DSK, 0.D, pok. 016
tel. 22 317 91 52, 22 317 91 54
e-mail: dzial.jakosci[at]uckwum.pl

Specjalista ds. treści www

Kinga Adamczyk-Opałka
CSK, blok B, parter, pok. 33
tel. 22 599 20 47
kom. 602 483 143
e-mail: kinga.opalka[at]uckwum.pl