SZPITALE I PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE UCK WUM

Centralny Szpital
Kliniczny

Dziecięcy Szpital
Kliniczny

Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus

Przychodnia Specjalistyczna
Banacha

Przychodnia Specjalistyczna
dla Dzieci

Przychodnia Specjalistyczna
Lindleya