JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBSŁUGUJĄCE WSZYSTKIE LOKALIZACJE PODMIOTU LECZNICZEGO UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Laboratoryjnej

Pracownia Genetyki
Molekularnej i Cytogenetyki