POBIERANIE KRWI PĘPOWINOWEJ

Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii współpracuje w zakresie pobierania krwi pępowinowej z:

 
NOVUM Sp. z o.o.
ul. Bociania 13
02-807 Warszawa
 
oraz
DIAGNOSTYKA BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Sp. z o. o.
ul. Ujastek 3 (budynek Szpitala Ginekologiczno-Położniczego „Ujastek”)
31-752 Kraków