POBIERANIE KRWI PĘPOWINOWEJ

Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii współpracuje w zakresie pobierania krwi pępowinowej z:

NOVUM Sp. z o.o.
ul. Bociania 13
02-807 Warszawa
Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa