ORGANIZACJA ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Centralny Szpital
Kliniczny

Dziecięcy Szpital
Kliniczny

Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus