CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ustawa KSC) (Dz. U. 2023 r., poz. 913 z późn. zm.), zostało uznane za świadczeniodawcę usługi kluczowej.

W związku z powyższym w UCK WUM został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz System Zarządzania Ciągłością Działania.