DRUKI DO POBRANIA

Ankieta dla pacjentów przed badaniem MR

Ankieta wstępnej segregacji pacjenta i wywiad epidemiologiczny SKDJ

Karta kwalifikacyjna dziecka do znieczulenia wraz ze zgodą

Pakiet Anestezjologiczny

Plan porodu

Przygotowanie do porodu

Wniosek o zgodę na odwiedziny w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej