DRUKI DO POBRANIA

Ankieta dla pacjentów przed badaniem MR

Przygotowanie do porodu

Ankieta wstępnej segregacji pacjenta i wywiad epidemiologiczny SKDJ

Wniosek o zgodę na odwiedziny w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4

Plan porodu

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej