CERTYFIKATY

Centralny Szpital
Kliniczny

Dziecięcy Szpital
Kliniczny

Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus

Uniwersyteckie Centrum
Patomorfologii