ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY DS. LECZENIA PACJENTÓW Z NMOSD –  PROGRAM NFZ B.138FM

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego (NMOSD), ICD10: G36.0)

Najbliższe terminy posiedzenia Zespołu:

 • 27 lutego 2024
 • 26 marca 2024
 • 23 kwietnia 2024
 • 28 maja 2024
 • 25 czerwca 2024

Terminy przesyłania Wniosków:

 • 21 lutego 2024
 • 20 marca 2024
 • 17 kwietnia 2024
 • 22 maja 2024
 • 21 czerwca 2024

Wnioski prosimy przesyłać w formie skanów, kompletnie wypełnionych z czytelnym podpisem i pieczątką lekarza wnioskującego oraz z datą wypełnienia.

Planowany harmonogram posiedzeń: w każdy IV wtorek miesiąca: 12:00-14:00 on-line

 • Skład Zespołu
 1. Prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, – Przewodnicząca Zespołu,
 2. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20,
 3. Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15,
 4. Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, Zakład Neurologii, Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16c,
 5. Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1,
 6. Dr hab. Monika Nojszewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a,
 7. Dr hab. n. med. Marcin Wnuk, Oddział Kliniczny Neurologii, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36,
 8. Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49,
 9. Dr hab. n. med. Waldemar Brola, Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B,
 10. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek – Szewczyk, Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6.

Dokumenty do pobrania:

Uwaga: Rejestr SMPT
Informujemy wszystkich świadczeniobiorców, że rejestr SMPT dotyczący programu B.138 FM jest cały czas w trakcie modyfikacji i nie jest w pełni funkcjonalny, co oznacza, że mogą występować trudności w jego prawidłowym uzupełnianiu i akceptacji ze strony ZK.
Opóźnienia we wprowadzeniu w pełni aktywnego rejestru SMPT dla w/w programu wynikają z przyczyn niezależnych od Zespołu Koordynacyjnego.

Przewodnicząca Zespołu – prof. dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
Klinika i Klinika Neurologii CSK UCK WUM

Kontakt do zespołu koordynującego:
tel. +48 22 599 2858
fax: +48 22 599 1857
adres e-mail: nmosd_b138@uckwum.pl
kn.csk@uckwum.pl

Jednostka koordynująca:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A

Zespół Koordynacyjny ds Leczenia Pacjentów ze spektrum NMO odpowiedzialny jest za kwalifikację i weryfikację skuteczności terapii pacjentów z NMOSD (G 36,0).