DANE TELEADRESOWE

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ADRES SIEDZIBY: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036,
NR RPWDL 000000018598
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02,  tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl
Kancelaria: tel. 22 317 90 31, 22 317 90 23, 22 317 90 30
e-mail: kancelaria[at]uckwum.pl
adres skrzynki e-PUAP: /sp_csk/skrytka
www.uckwum.pl

ZAKŁADY LECZNICZE UCK WUM:


 Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Dyrektora:tel. 22 599 15 00, 22 599 15 10
Punkt informacyjny: tel. 22 599 11 23 (7:30-15:00)

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02, 22 317 91 33
Punkt Informacyjny: tel. 22 317 91 65 (7:30 – 15:05)

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 502 12 00, 22 502 14 35
Centrala: tel. 22 502 20 00