DYREKCJA

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Dyrektor UCK WUM
Anna Łukasik

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33, 22 599 15 00
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl

Zastępca Dyrektora
ds. Projektów Inwestycyjnych
Sylwia Piątek-Sójka

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora:
tel. 22 317 91 02

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Dominik Teszner

ul. Banacha 1A,
02-097 Warszawa
blok A, parter
tel. 22 599 15 10

 Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Marzena Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora:
tel. 22 317 91 02

 Zastępca Dyrektora
ds. Sprzedaży
Jacek Sawicki

ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora:
tel. 22 317 91 02

Dyrektor Lokalizacji Żwirki i Wigury
Anna Łukasik

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Żwirki i Wigury
Monika Wanke-Rytt

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,
parter
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 317 91 02

Naczelna Pielęgniarka w Lokalizacji Żwirki i Wigury
Bożena Ścieglińska

parter, pok. 008
tel. 22 317 91 55
e-mail: np.dsk[at]uckwum.pl

Dyrektor Lokalizacji Lindleya
Anna Łukasik

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Lindleya
Paweł Łęgosz

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
pawilon nr 20
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 502 12 00

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury w Lokalizacji Lindleya
Dorota Szeląg

pawilon nr 14, piętro III,
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 502 11 63

p.o. Naczelna Pielęgniarka w Lokalizacji Lindleya
Joanna Rybińska

pawilon 19, parter, pok. 4
tel. 22 502 12 22
e-mail: np.skdj[at]uckwum.pl

Dyrektor Lokalizacji Banacha
Anna Łukasik

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
w Lokalizacji Banacha
Adam Przybyłkowski

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
blok A, parter
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 599 15 00,
22 599 15 10

Naczelna Pielęgniarka w Lokalizacji Banacha
Halina Sęk

blok A, parter, pok. 39
tel. 22 599 29 10
e-mail: np.csk[at]uckwum.pl