DYREKCJA

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

p.o. Dyrektor UCK WUM
Anna Łukasik

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum[at]uckwum.pl

 Zastępca Dyrektora UCK WUM
ds. Administracyjno-Technicznych
Marzena Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

 Zastępca Dyrektora UCK WUM
ds. Finansowych
Łukasz Radwański

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02,
22 317 91 33

Zastępca Dyrektora UCK WUM
ds. Projektów Inwestycyjnych
Sylwia Piątek-Sójka

Zastępca Dyrektora UCK WUM
Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego

Maciej Zabelski

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Grzegorz Niewiński

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
blok A, parter
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 599 15 00,
22 599 15 10

Naczelny Pielęgniarz w Lokalizacji Banacha
Zygmunt Sitko

blok A, parter, pok. 39
tel. 22 599 29 10
e-mail: np.csk[at]uckwum.pl

p.o. Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Anna Łukasik

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Marta Kuczabska

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,
parter
Sekretariat Dyrekcji:tel. 22 317 91 33,
22 317 91 02

Naczelna Pielęgniarka w Lokalizacji Żwirki i Wigury
Bożena Ścieglińska

parter, pok. 008
tel. 22 317 91 55
e-mail: np.dsk[at]uckwum.pl

p.o. Zastępca Dyrektora UCK WUM
– Dyrektor Lokalizacji Lindleya
Krzysztof Skubis

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Paweł Łęgosz

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
pawilon nr 20
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 502 12 00

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury w lokalizacji Lindleya
Agnieszka Morgaś-Tarnowska

pawilon nr 14, piętro II,
Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 502 11 63

Naczelna Pielęgniarka w Lokalizacji Lindleya
Ewa Skowrońska

pawilon 19, parter, pok. 2
tel. 22 502 12 22
e-mail: np.skdj[at]uckwum.pl