UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK)

Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK)

Laboratorium Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus (SKDJ)

Laboratorium Mikrobiologii UCML