Z dniem 1 stycznia 2019 r., w ramach utworzonego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego WUM, rozpoczął swoją działalność Zakład Leczniczy: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Urszuli Demkow.

Statutowym celem stworzenia UCML było zminimalizowanie liczby ośrodków wykonujących badania laboratoryjne w strukturach UCK WUM, stopniowe wprowadzanie automatyzacji procesów przedanalitycznych, analitycznych i poanalitycznych ułatwiających zarządzanie procesami diagnostycznymi, właściwy dobór technologii analitycznej umożliwiającej znaczące zmniejszenie liczby analizatorów funkcjonujących w 3 lokalizacjach UCKWUM, prowadzenie wspólnej strategii przetargowej dotyczącej dostawców odczynników i materiałów zużywalnych, ujednolicenie procedur analitycznych.

Do pełnego zakończenia procesu konsolidacji, UCML swoim zakresem obejmuje działalność następujących komórek organizacyjnych:

  1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego – lokalizacja DSK,
  2. Laboratorium Centralne -lokalizacja CSK,
  3. Laboratorium Ogólne- lokalizacja SKDJ.
  4. Zakład Mikrobiologii CSK