CENTRALNE LABORATORIUM

Pawilon nr 8, Piętro III

Zaświadczenia Jakości
Kontroli
Laboratoryjnej

Skład Zespołu Centralnego Laboratorium

Kierownik Centralnego Laboratorium

dr n. med. Dorota MATUSZEWICZ
diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 22 502 10 33

Z-ca Kierownika Centralnego Laboratorium

mgr anal. med. Agnieszka Żak
diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 22 502 11 25

Agnieszka Olędzka statystyk medyczny
Małgorzata Marszał statystyk medyczny
Wiktoria Gawryś statystyk medyczny
Rejestracja tel. 22 502 12 36

Diagności Laboratoryjni

mgr biol. Irena Węgrowicz-Rebandel
mgr biol. Michał Małyska
mgr anal. med. Agnieszka Boguska specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr anal. med. Emilia Lutostańska-Sznaza specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr anal. med. Renata Klatka-Stańczyk specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr biol. Konrad Gasiński
mgr biol. Ewa Bartosiewicz
mgr anal. med. Danuta Skłodowska
mgr anal. med. Monika Milej specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr anal. med. Monika Lenartowicz-Świderska

Starsi Technicy Analityki Medycznej

Elżbieta Pielak
Katarzyna Zawadzka
Ewa Białecka

Skład Zespołu Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Kierownik Pracowni

mgr anal. med. Agnieszka Żak
diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 22 502 11 25

Pracownia
tel. 22 502 11 07, 22 502 11 23
fax 22 502 21 63

Diagności Laboratoryjni

mgr anal. med. Agnieszka Karcz specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
mgr anal. med. Edyta Jarmocik-Rutkowska specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
mgr biol. Małgorzata Słomka-Dobosz
mgr biol. Alicja Sobolewska
mgr anal. med. Małgorzata Zyśk

Starsi Technicy Analityki Medycznej

Beata Polińska
Anna Sawicka
Marek Żuk

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat
tel. 22 502 10 37