LABORATORIUM GENETYKI UCML

Pracownia Genetyki Molekularnej
i Cytogenetyki

Pracownia
Chorób Rzadkich

Pracownia
Genomiki

Kierownik Laboratorium

prof. dr n med. Tomasz Stokłosa
lekarz, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
e-mail: tomasz.stoklosa[at]uckwum.pl

Sekretarka medyczna

mgr Anna Ciara
tel. 22 599 16 92, 22 317 99 67
e-mail: laboratorium.genetyki[at]uckwum.pl

Zastępca kierownika Laboratorium
w Pracowni Chorób Rzadkich

dr n. med. Dorota Czapczak
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
tel. 22 317 94 78
e-mail: dorota.czapczak[at]uckwum.pl

Diagności laboratoryjni

mgr Marta Kazek diagnosta laboratoryjny
mgr Jakub Pepłowski diagnosta laboratoryjny
mgr Katarzyna Siewiera diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
mgr Karolina Skubisz diagnosta laboratoryjny
mgr Ewelina Witkowska diagnosta laboratoryjny
mgr Sylwia Wróblewska-Kabba diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Zastępca kierownika Laboratorium
w Pracowni Genetyki Molekularnej i Cytogenetyki

dr n. med. Anna Pastwińska
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Diagności laboratoryjni

dr n med. Chudy Agnieszka specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
dr Monika Kolanowska
mgr Chmarzyńska-Mróz Elżbieta specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Kulikowska Anna specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Moskowicz Albert specjalista hematologii laboratoryjnej
mgr inż. Stefaniak Agnieszka specjalistka laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Bluszcz Aleksandra
mgr Imbierska Sylwia
mgr Pawluk Katarzyna

mgr Sankowski Bartłomiej

Biotechnolodzy:

dr n. med. Marcin Machnicki
mgr Alicja Krop

Technicy:

Królak Monika technik analityki medycznej
lic. Alicja Lesiak 

Informatyk

dr Piotr Stawiński

Konsultant

prof. dr hab. med. Rafał Płoski
lekarz, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa
tel. 22 599 16 92, 22 317 99 67
e-mail: laboratorium.genetyki[at]uckwum.pl