PRACOWNIA CHORÓB RZADKICH

Laboratorium Genetyki UCML

Icon

Pokój asystentów Genetyki
2H.002
tel. 22 317 94 78

Icon

Pracownia
Sekwencjonowania
2G.058

Icon

Pracownia Mikromacierzy
2G.056
tel. 22 317 95 09

Icon

Pracownia PCR
2G.059
tel. 22 317 95 15

Skład Zespołu Pracowni

Zastępca kierownika Laboratorium
w Pracowni Chorób Rzadkich

dr n. med. Dorota Czapczak
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
e-mail: dorota.czapczak[at]uckwum.pl

Diagności laboratoryjni

mgr Katarzyna Siewiera specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
mgr Sylwia Wróblewska-Kabba specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Marta Kazek
diagnosta laboratoryjny
mgr Jakub Pepłowski diagnosta laboratoryjny
mgr Karolina Skubisz diagnosta laboratoryjny
mgr Ewelina Witkowska diagnosta laboratoryjny

Skontaktuj się z nami

Pracownia Chorób Rzadkich – 2G
Pokój 002.2H, II piętro DSK
tel. 22 317 94 78
email: genetyka.dsk[at]uckwum.pl